Katonai Becsületjel - "Német kisezüst"

(Német harcos érdemérem)

1814-ben alapították, hogy az 1806-os Arany Katonai Érdemérmet leváltsák. Az érdemérmet egy ezüst kereszttel helyettesítették, míg az 1806-os Ezüst Katonai Érdeméremből némi módosítás után a kitüntetés második osztálya lett. A Katonai Becsületjel tehát a Porosz Királyság kétfokozatú kitüntetése volt. Az eredeti adományozási szabályok szerint az I. osztályú keresztet kiérdemlő katonának már rendelkeznie kellett a II. osztályt jelentő éremmel. Kifejezetten legénységi kitüntetés volt, mivel őrmesteri vagy alacsonyabb rendfokozatú katonáknak adományozták. 

Az I. osztály keresztje

1864-ben módosították az alapszabályokat. Innentől kezdve már nem volt kötelező a II. osztályú érem kiérdemlése. A külalak is átalakult: a talpas kereszt előoldalán I. Vilmos porosz király uralkodói monogramja, hátoldalán pedig a KRIEGS VERDIENST felirat olvasható. Olyan háborúk során adományozták, amik során a Vaskereszt nem került újraalapításra. Ilyen konfliktusok voltak a német egységért folyó küzdelmek: az 1848-as forradalmak, a porosz-osztrák-dán háború és a porosz-osztrák-olasz háború, de a német gyarmatokon folyó, 1896-tól 1906-ig tartó háborúk katonái is megkaphatták. Külföldiek is kiérdemelhették. Jó példa erre az az 52 orosz kitüntetett, akik a Kínában tanúsított helytállásuk elismeréseként viselhették a mellükön. Az első világháborúban a szövetséges országok katonáinak is adományozták.

Az éremnek három változata ismert. Ezek közül kettő azonos átmérőjű, míg a harmadik nagyobb. 

A "Kriger Verdienst" és "Kriegs Verdienst" feliratúak átmérője egyaránt 25 mm. Az anyaguk ezüst. A "Krieger" feliratúakat a porosz király adományozta, míg a "Kriegs" feliratúakat a német császár. (Ő a Német Császárság létrehozását követően, 1871-től ugyanaz a személy volt.) 

A korábbi típusok elején III. Frigyes Vilmos uralkodói monogramja látható, miközben hátoldalán a KRIEGER VERDIENST felirat olvasható babérágaktól övezve. Az érem karikája a Vörös Sas-rend szalagján lóg. 

III. Frigyes Vilmos monogramjával díszített érem

A második változatot 1873-tól adományozták, ekkor már I. Vilmos monogrammjával készült, és a babérágak is vastagabbak lettek. A szalagok között harcolót (Kämpferband) és nem harcolót (Nichtkämpferband) is megkülönböztethetünk. 

A harmadik típus 40 mm átmérőjű ezüstérem "Kriegs Verdienst" felirattal. 1918-ig adományozták afrikai gyarmati csapatoknak. 

A gyarmati csapatoknak adományozott érem.

Példa adományozásokra: