Tiroli Háborús Emlékérem

(Tiroler Landes Denkmünze 1914-1918)
 
 

Háborús emlékérem alapítására már a háború alatt is készült tervezet a Magyar-Osztrák Monarchiában, melynek mintapéldányai kereszt formájában el is készültek. A Monarchia széthullásával ennek a kitüntetésnek az adományozása is meghiúsult. A volt Központi Hatalmak között elsőként Tirol tartomány gyűlése alapított háborús emlékérmet 1928. február 7-én. 

Azok a tiroli lakosok kaphatták meg, akik a nagy háborúban szolgálatot teljesítettek, vagy azok a személyek, akik Tirol védelmében harcoltak. A kitüntetést tehát külföldiek és más osztrák tartománybeliek is elnyerhették. A volt Központi Hatalmak utódállamaiban az adományozottaknak maguknak kellett folyamodniuk a háborús emlékkitüntetésekért. Az érmeket nem csak katonák, hanem civilek, az elesettek hozzátartozói is megkaphatták, akiknek a tiroli tartományi kormányhivatalhoz lehetett kérelmet benyújtani. Az igénylőlapot egyes érem- és felszerelési üzletekben lehetett megvásárolni. Az előállítási és kezelési költséget meg kellett fizetni, illetve csatolni az igényjogosultságot igazoló iratokat.

A Tiroli Háborús Emlékérmet a magyar királyi Honvédség egyenruháin nem lehetett viselni, mivel nem tekintették hivatalos állami kitüntetésnek. 

Az egyfokozatú bronzérem verőtövektől függően 34-36 mm átmérőjű. Előoldalán szaggatott vonaldísz keretben a tartomány címere, egy jobbra néző szétfeszített szárnyú sas látható, feje felett nyitott babérkoszorúval. 

Hátoldalán a perem mellett gyöngysor fut körbe, ezen belül zárt tölgyfalevél koszorúban (mely a hősiességet, a bátorságot, a bajtársiasságot jelképezi) hétsoros felirat olvasható: "Das Land Tirol den Verteidigern des Vaterlandes 1914-1918", azaz Tirol tartományt védők a Hazáért. Alatta az érem tervezőjének monogramja: JT (Josef Tautenhayn).