Bolgár Háborús Emlékérem

(Bulgarische Weltkriegs Erinnerungsmedaille 1915-1918)
 

A kitüntetést III. Boris (1918-1943), a bolgárok cárja 1933. december 9-én alapította azok számára, akik az 1915 és 1918. évi háborúban részt vettek. A kitüntetés megszerezhetőségéről az 1938. évi 4. számú Honvédségi Közlöny adott hírt. Háromféle szalagon adományozták:
Alapszalagon a háborúban ténylegesen katonai szolgálatot teljesítettek kaphatták meg.
Feketecsíkos szalagon a háborúban elesettek, vagy háborús sérüléseik következtében elesettek szülei, hadiözvegyei és árvái voltak rá jogosultak, azonban nem viselhették. 
Fehércsíkos szalagon pedig mindazok, akik a háborúban, vagy a háború után az ország érdekében különös érdemeket szereztek.

Nőknek történő adományozás esetén az érem csokorszalagon került átadásra.

Magyarországon az igényléseket 1938. december 31-ig lehetett beadni a Honvédelmi Minisztériumhoz. Tiszteknek és tisztjelölteknek 11 pengő 30 fillért, legénységi állományúaknak 8 pengő 80 fillért kellett fizetni.