A kutatás története

2014.09.04 11:28

Gyűjtőtársaimat egy kitüntetés kézhez vételekor sok minden megragadhatja. Az érme és a szalag szépsége, mintázata, régisége. Vajon ki, miért érdemelte ki ezt a megtiszteltetést? Kik adományozták és milyen alkalomból? Milyen utat járt be a darab, amíg hozzám került? Fiókban kallódott, esetleg egy idős gyűjtő őrizgette idáig?
A hobbitársaimnak szerencsére már nagy szakirodalom áll a rendelkezésére, de vannak olyan ismeretek, adatok, melyek hiányoznak egy teljes kép kialakításához.  
Az interneten két fórum is alakult az utóbbi években, ahol társaink tanulhatnak egymástól. Bemutathatják új szerzeményeiket, ismeretségeket, barátságokat alakíthatnak ki. Van aki ebben, van aki abban tud segíteni a másiknak.
A kutatásom egy Magyar Ezüst Érdemkereszttel kezdődött. 2013 őszén az egyik debreceni régiségvásárban találkoztam össze vele. Nem igazán ismertem még ezt a kitüntetést, ezért a gyűjtőtársaimnál érdeklődtem felőle. Kik kaphatták meg, mikor és milyen érdemekért, milyen szalaggal viselhető?  A sok segítség mellett nem tudtak tájékoztatást adni arról, hogy hány darabot adományoztak belőle. Kicsit meg is lepődtem rajta, hogy nincsenek erről információink. Végül kétfelől kaptam körülbelüli számokat, de egymástól igen eltérőeket. Más kitüntetésekről is szeretem volna tudni, de azt tapasztaltam, hogy ezeket az adatokat nem szívesen teszik közzé.
Meguntam a kérdezősködést, és nekivágtam a kutatásnak, amitől igen intettek. Részben bebizonyosodott, hogy igazuk volt: a következő esztendőt folyamatos könyvtárlátogatással töltöttem, vagy ültem a számítógép előtt.
Először a Debreceni Egyetem könyvtárába vetettem be magam. Kikértem  Honvédségi Közlönyök méretes köteteit 1920-tól 1944-ig. Oldalról oldalra haladva írtam ki a kitüntetetteket és kitüntetésüket. Nagy lelkesedéssel táblázatokba szedtem őket.
A Honvédségi Közlönyök azonban csak a katonai adományozásokat tartalmazzák, ezért ki kellett kérnem Magyarország tiszti czím- és névtárát, ahol rálelhetünk a polgári és a külföldi adományozottak névsoraira is.
Ez a forrás több kérdést is felvetett. Egyrészt rájöttem, hogy az évek előrehaladtával egyre kevesebb személyt tartalmaz ugyanazon év egy adott kitüntetésnél. Vajon miért? Kiderült ti., hogy a Horthy-korszakban az elhunytak neveit már nem adták közre. (Mennyivel egyszerűbb lett volna az elhunytak mögé zárójelben egy keresztet tenni?) Minden kitüntetést tehát évről évre kellett számba vennem, majd a neveiket összeolvasnom a Honvédségi Közlöny neveivel. Természetesen egyszerű kihagyások, kifelejtések is nehezítették a munkámat. Lásd: az egyik éveben még nem szerepeltették az illetőt, de egy, vagy két  évvel később már igen.
A polgári adományozásokat a Budapesti Közlönyben is megjelentették, ezért átnéztem ezt a forrást is. Az összeolvasás bizonyította, hogy érdemes volt,  mert igen sok személy maradt ki. Néhol egy egész adományozott sor, de megesett, hogy olyan „kevésbé ismert” politikusok is, mint gróf Teleki Pál, vagy Darányi Kálmán miniszterelnökök…
A három számomra hozzáférhető forrásból készítettem el tehát a statisztikákat. A Honvédségi Közlöny és a Budapesti Közlöny is 1944. október 5-ig jelent meg. A Czímtár az 1943-as évet még hozza kitüntetettek nevével. Ezért nem ismerjük a külföldi adományozásokat 1944-ben.
Az éves kutatás alatt több gyűjtőtársam is biztatott, hogy ne adjam fel. Pihenjek egy kicsit, ha már besokaltam a több tízezer oldalaktól. Köszönettel tartozok ezért elsősorban Árkosi Szabolcsnak, Kováts Ferencnek, Tantos Andrásnak, és Molnár Ferenc Manfrédnak. A munkára különösen ösztönzött kedves feleségem, aki egyre többször megkérdezte, hogy „ Mikor fejezed már be?”
A kutatás alatt igen sok élménnyel gazdagodtam. Találkoztam a korszakban rendszeresített jelvényekkel, egyenruhákkal, felszerelésekkel, és mindenféle katonai eszközökkel. Rátaláltam a kitüntetések szabályrendeleteire, és számos a honvédséget érintő rendelkezésre. Nagyon érdekes adományozásokat láthattam. Úgy érzem, hogy mint gyűjtőnek, és mint kutatónak érdemes volt nekivágnom ennek a feladatnak. Hasonló munkára ösztönzök mindenkit!
A diagramokat ezúton szeretném megosztani Veletek! Viszonzásként annyit kérek, hogy amikor hivatkoztok rájuk, a nevemet is említsétek meg!
Köszönettel:
Kovács Ferenc (Feri)