Nemzetvédelmi Kereszt

 

Magyarország Főméltóságú Kormányzója Budapesten 1940. évi december hó 11. napján kelt legfelsőbb kéziratával, a m. kir. miniszterelnöknek a minisztertanács hozzájárulása alapján tett előterjesztésére «Nemzetvédelmi Kereszt» elnevezésű kitüntetést alapítani és annak alapszabályait jóváhagyni méltóztatott.

(Rendelet száma: 3249/eln. 8. — 1941. január hó 28-án.)