Osztrák Háborús Emlékérem

(Österreichischen Weltkriegs Erinnerungsmedaille 1915-1918)
 

Ausztria 1932. december 21-én hozta létre háborús emlékérmét. Az érem tervezésére kiírt pályázatban előírásként 36 mm-es átmérő és fényes bronz érem szerepelt, amivel előképként utaltak az 1873-ban alapított Hadiéremre. Követendő példaként szolgált továbbá az 1928-as Tiroli Tartományi Emlékérem, illetve a Magyar Háborús Emlékérem 1929-es alapítása is. 

A kitüntetést eredetileg ugyanazon formában adományozták volna a Magyar-Osztrák Monarchia és a szövetséges államok fegyveres erőinek egykori tagjainak, valamint a háborús erőfeszítéseket (pl. sebesült-, beteg- és hadifogoly-gondozás vagy hadsegélyezés útján) támogató polgárainak a számára is. Ezt az 1933. november 10-én kiadott rendelet megváltoztatta: mindazon jogosultaknak, akik a világháborúban hadidíszítményes és kardos kitüntetést, Vitézségi Érmet, Károly Csapatkeresztet vagy Sebesültek Érmét érdemeltek ki, az emlékérem szalagján két keresztbe tett kardot rendszeresített. Az éremért fizetett összeg bizonyos részét hadirokkant- és beteggondozási-alapoknak utalták. 

Az Osztrák Háborús Emlékérem előlapján kerektalpú, pólyás címerpajzson kiterjesztett szárnyú, jobbra néző sas látható, alatta FÜR OSTERREICH felirat. Hátlapján zárt tölgykoszorúban 1914— 1918 évszámok olvashatók.
Szalagja fehér selyemszalag, szélein párhuzamosan futó két keskeny, közepén két szélesebb vörös sávval. 

Előlap: kerektalpú, pólyás címerpajzson kiterjesztett szárnyú, jobbra néző sas, alatta FÜR OSTERREICH felirat. Hátlap: zárt tölgykoszorúban 1914— 1918 évszámok olvashatók. 
Szalag: fehér selyem, széleivel párhuzamosan két keskeny, közepén két szélesebb vörös sáv fut. Rajta két keresztbe fektetett kardból összeállított ékítmény van. 

1934. április 10-én kelt a Legfelsőbb elhatározás, miszerint a Kormányzó Úr engedélyezte az Osztrák Háborús Emlékérem elfogadását és viselését.
A kitüntetésre jogosultak voltak mindazok, aki az első világháborúban a Magyar-Osztrák Monarchia, vagy a vele szövetségben lévő valamely hadseregben szolgálatot teljesítettek.
A tiszteknek 8 pengő 70 fillért, a legénységi állományú egyéneknek 4 pengő 35 fillért kellett fizetniük a kitüntetés ellenében. Az igényléseket 1937. december 31-ig kellett beadni.