Bátorsági Érem

(A személyes bátorsággal véghezvitt tettek jutalmazására alapított ezüstérem)

86 adományozás.

Jellemző adományozások:

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1940. évi április hó 12-én kelt legfelsőbb elhatározásával adományozni méltóztatott a Bátorsági érmet Varga József tsz. zászlósnak, egy ember életének a vizbefullástól, saját élete kockáztatásával történt megmentése alkalmával tanúsított bátor magatartásáért.
(Rend. sz.: 19.745/eln. 8. — 1940. évi április hó 22-én.)

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatott:
egy éles kézigránátdobó gyakorlaton saját testi épségének feláldozásával tanúsított bátor magatartásáért, mellyel egy nagyobb szerencsétlenséget akadályozott meg, a Bátorsági érmet piros és fehér pólyás szalagon Szilák Antal őrmesternek, a m. kir. Józset nádor 2. honvéd gyalogezred állományában.
(Kom. elhat, kelte: 1081. március 18. )
(2798/eln. m. sz. www. április 1.)

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatott lázító röpiratokat terjesztő kommunista egyének elfogása körül kifejtett törhetetlen hazafias, önfeláldozó és bátor magatartásának elismeréséül, a Bátorsági érmet piros és fehér pólyás szalagon:
Homonnay Béla m. kir. «József Nádor» 2. honvéd gyalogezredbeli szakaszvezetőnek.
(Korm. elh. kelte: 1931. február 13.)
(Rend. szám: 1723/eln. 10. — 1931. február 26.)