Délvidéki Emlékérem

 

 

 

A magyar királyi honvédelmi miniszter felterjesztésére Magyarország Főméltóságú Kormányzója Gödöllőn 1941. szeptember 4-én kelt legfelsőbb elhatározásával alapította. A kitüntetésre jogosultak voltak mindazok, akik olyan mozgósított alakulatoknál vagy parancsnokságnál teljesítettek szolgálatot, amelyek a mozgósítás végrehajtása után állomáshelyét elhagyta, továbbá a Délvidék megszállása során mozgósított repülő, légvédelmi és a déli arcvonalon mozgósított határvadász alakulatokhoz beosztottak; ill. a szombathelyi és pécsi hadtest alakulataihoz, akik a megszállásban részt vettek; továbbá a csendőrség, a rendőrség, pénzügyőrség, a katonai közigazgatás, a magyar királyi államvasutak és a posta tagjai, és a közigazgatás azon polgári személyei részére, akik békeállomáshelyüket a Délvidék visszafoglalása okán 1941. április 7-e ás április 30-a között elhagyták.
Az emlékérem horganyból készült 35 mm átmérőjű, oldalt fűzhető tartófüllel ellátott korong. Készült alumínium anyagból is kisebb számban.

 

Előlapján "HUNYADI JÁNOS" balra néző, páncélos, kardos lovasalakja látható. Az alaktól jobbra középen Hunyadi János felirat. A külső köríven a "MAGYAR DÉLVIDÉK VISSZAFOGLALÁSA EMLÉKÉRE" körirat olvasható.
A hátoldalon a középrészben a Szent Koronával díszített magyar címer, balról a Hunyadi-ház, jobbról a Horthy család címere látható. A külső körön a  "VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓSÁGÁNAK XXII. ÉVÉBEN 1941" köriratot vertek.
Szalagja háromszögletűre hajtogatott felerészben balról középkék, felerészben jobbról sárga színű moáré szalag, mely 40 mm széles. A kitüntetés a bal mellen viselendő.