Magyar Vitézségi Érem

1939. április 14-én Magyarország Kormányzója Legfelsőbb Elhatározásával Magyar Vitézségi Érem néven katonai kitüntetést alapított, melyet a legfőbb Hadúr jogánál fogva a királyi honvédelmi miniszter előterjesztésére a honvédség olyan legénységi állományú egyéneinek kívánta adományozni, akik az ellenség előtt tanúsított személyes vitézségükkel vagy hősies önfeláldozásukkal értékes szolgálatot teljesítettek és ezzel a kitüntetésre méltónak bizonyultak. A Magyar Vitézségi Érem adományozható volt a magyar királyi csendőrség és más fegyveres testületek legénységi állományú tagjainak, akik az említett feltételeknek megfeleltek. A kitüntetés rendkívüli esetekben polgári személyeknek és idegen államok fegyveres testületeinek is adományozható volt.

   
A Magyar Vitézségi Érmek adományozottjai és adományozási számai

Az érem előlapján a Kormányzó jobb profilt mutató egyenruhás mellképe látható. A körirat: "VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS MAGYARORSZÁG KORMÁNYZÓJA". A mellkép alatt BERÁN L. mesterjegy olvasható.
A hátoldalon a középrészben a magyar Szent Koronával díszített pajzs alakú kiscímer látható, alatta két keresztbe fektetett karddal. A pajzs két oldalát babérlevelek díszítik. Alatta negyedkörben "VITÉZSÉGÉRT" feliratot vertek.

 

Szalagja 40 mm széles vörös színű, szélein 1.5 mm széles fehér, 1.5 mm széles zöld hosszanti sávval díszített, háromszögletűre hajtogatott mellszalag. A kitüntetés a bal mellen viselendő.
A Magyar Vitézségi Éremnek négy fokozata van.
A Magyar Arany vitézségi Érem 40 mm átmérőjű aranyból készült érem. Adományozására ritkán került sor. A gyűjteményekben az éremnek általában a viseleti példányai fordulnak elő, melyek aranyozott ezüstből, vagy aranyozott bronzból készültek. A nemesfém érmekperemén megtalálhatók a hivatalos fémjelzések, míg a bronzból készültekben a "BRONZ" beütő olvasható.

 

A Magyar Nagyezüst Vitézségi Érem 40 mm átmérőjű ezüstből készült érem, melyek peremébe a hivatalos fémjelet ütötték be. Nagyobbrészt azonban ezüstözött bronzból vagy ezüstözött hadifémből készült érmekkel találkozhatunk.
A Magyar Kisezüst Vitézségi Érem 35 mm átmérőjű ezüstből készült érem. Élébe a hivatalos ezüst fémjelet ütötték. Leggyakrabban ezüstözött bronz vagy ezüstözött hadifém darabok fordulnak elő.
A Magyar Bronz Vitézségi Érem 35 mm átmérőjű bronzból készült érem. Gyakran előfordulnak bronzolt hadifém példányok is.
A Magyar Vitézségi Éremnek minden fokozata ismételten adományozható volt, amit az érem szalagján egy 5 mm széles az érem színével megegyező színű fémpánttal jeleztek.

A kitüntetés tulajdonosai igazolványt kaptak. A hősi halottak hozzátartozói a kitüntetés átvételére meghívást kaptak.