Nagyezüst Vitézségi Érem

 

1941: másodszor: 3

1942: másodszor: 2

1943: másodszor 13; harmadszor: 1

1944: másodszor: 11

Jellemző adományozások:

A m. kir. honvéd vezérkar főnöke a Kormányzó Úr Ő Főméltósága által reá átruházott hatáskörben a legfelsőbb Hadúr nevében az alábbi kitüntetéseket adományozta:
A Szovjet elleni hadműveletek alkalmával az ellenség előtt tanúsított vitéz és önfeláldozó magatartásáért a Magyar Nagy Ezüst Vitézségi Érmet:
a hősi halált halt
László József tart. őrv. c. tizedesnek (1914. Kéttornyúlak — Kalmár Zsuzsanna) és
Szigeti Zoltán tart. honvédnek (1910. Szombathely — Kovács Mária).
Az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért:
Izsák Pál tart. őrv. c. tizedesnek (1915. Negyed — Izsák Julianna);
(Rendelet száma: 41.886/eln. 8. e. vkf. — 1942. évi augusztus hó 12-én.)

A m. kir. honvéd vezérkar főnöke a Kormányzó Úr Ő Főméltósága által reá átruházott hatáskörben, a legfelsőbb Hadúr nevében, a Szovjet elleni hadműveletek alkalmával az alábbi kitüntetéseket adományozta:
a Magyar Nagy Ezüst Vitézségi Érmet az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért:
Králik István hdp. őrmesternek (1919. Nagylőz — Boldis Mária),
Fógel József ht. őrmesternek,
Siklósi Sándor tizedesnek (1916. Abony — U. Ucsányi Anna),
Kálmán Vendel tizedesnek (1918. Tószeg — Berkó Anna) és
Valent István orv. c. tizedesnek (1920. Gács — Sálka Veronika).
(Rendelet száma: 67.650/eln. 8. e. vkf. — 1942. évi november hó 1-én.)

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1942. évi április hó 27. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával a Szovjet elleni hadműveletek alkalmával adományozni méltóztatott a Magyar Nagy Ezüst Vitézségi Érmet:
Az ellenség előtt tanúsított vitéz és önfeláldozó magatartásáért:
a hősi halált halt
Püsők József tart. honv. c. őrvezetőnek (1917. Diósad — Juhos Eszter),
Morvái István tart. honvédnek (1914. Tasnádszántó — Lecs Magdolna),
Vendégh János tart őrvezetőnek (1914. Kamocsa — Hajnal Zsófia) és
Kmetti József tart. őrvezetőnek (1913. Héreg — Csik Rozália).
Az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért:
Belkó Miklós tart. őrvezetőnek (1918. Selye tanya — Sinkó Rozália),
Szabó Ferenc őrv. c. tizedesnek (1919. Várpalota — Litschauer Mária),
Hochvárt Béla tiz. c. szakaszvezetőnek (1918. Sárospatak — Petykó Rozália),
Ritter Pál tsz. szakaszvezetőnek (1921. Tököl — Polyák Anna),
Beteg Béla tsz. szakaszvezetőnek (1915. Keresszttéte — Csebovics Rozália),
Kelemen András tart. c. tizedesnek (1910. Karosa — Szaver Julianna) és
Szeleczky József póttart. honvédnek (1918. Örkény — Katona Júlia).
(Rendelet száma: 25173/eln. 8/e. — 1942. évi május hó 22-én.)

Ezüst fémjelzés.