Toldi Miklós Érdemérem

 

A miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával megbízott magyar királyi földművelésügyi miniszter előterjesztésére a sport és testnevelés terén szerzett érdemek látható elismeréséül „Toldi Miklós Emlékérmet” alapítok és a bemutatott alapszabályokat jóváhagyom.

Kelt Budapesten, 1936. évi június hó 25. napján.

Horthy s.k.

Dr. Darányi Kálmán s.k.

 

A Toldi Miklós Emlékérem alapszabályai

Magyarország Főméltóságú Kormányzója a sport- és testnevelés terén szerzett érdemek látható elismeréséül a magyar királyi kormány előterjesztésére 1936. évi június hó 25-én kelt legfelsőbb elhatározásával Toldi Miklós Emlékérmet alapítani és erre nézve a következő rendelkezéseket jóváhagyni méltóztatott.

 

1.§

A Toldi Miklós Emlékérmet Magyarország Főméltóságú Kormányzója a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére oly polgári egyéneknek, a magyar királyi honvédelmi miniszter előterjesztésére oly honvédségi egyéneknek adományozza, akik a sportolásban kimagasló eredményeket értek el és ezzel kitüntetésre méltóknak bizonyultak.

A Toldi Miklós Emlékérem a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter, illetve a magyar királyi honvédelmi miniszter hozzájárulásával oly külföldieknek is adományozható, akik a magyar sport és testnevelés körül érdemeket szereztek.

 

2.§

A Toldi Miklós Emlékérem mellső lapján dombornyomásban a farkasokkal viaskodó Toldi Miklós eszményesített alakja látható „Toldi Miklós” körirattal, hátlapján babérkoszorúba állított kettőskereszt a hármas halmon „Magyar erényekért” felirattal.

 

3.§

A Toldi Miklós Emlékéremnek három fokozata van:

Az arany Érdemérem a 2. pontban leírt 35 mm átmérőjű ezüstből készült, tűzben aranyozott érem.

Az ezüst Érdemérem a 2. pontban leírt 32.5 mm átmérőjű ezüstből készült érem.

A bronz Érdemérem a 2. pontban leírt 32.5 mm átmérőjű bronzból készült érem.

 

4.§

Mindegyik fokozatú Érdemérem háromszög alakban összehajtott 50 mm széles kék, két 5 mm széles fehér harántcsíkkal ellátott szalagon azon polgári vagy katonai egyének részére adományozható, akik nagyjelentőségű mérkőzésen egyéni közreműködésükkel értek el kimagasló eredményt vagy eredményeket, különösen, ha ezzel a magyar nemzetnek külföldön is dicsőséget és elismerést szereztek.

5.§

A Toldi Miklós Emlékérem adományozása díjmentesen történik.

 

6.§

A Toldi Miklós Emlékérem mindegyik fokozata a bal mellen viselendő.

Különböző fokozatok együttesen viselhetők; ugyanazon fokozat ismételt adományozását az Érdemérem szalagján ezüst babérág jelzi.

A Toldi Miklós Emlékérem polgári személyeknél közvetlenül a Legfelsőbb Elismerés Bronz Érdemérme után, katonai személyeknél pedig a Legfelsőbb Dicsérő Elismerés Bronz Érdemérme után viselendő.

 

7.§

A Toldi Miklós Emlékérem magánalkalmakkor kisebbített alakban (en miniature) is viselhető.

 

8.§

Csakis az előírásnak megfelelő jelvények viselhetők.

9.§

A Toldi Miklós Emlékéremmel oklevél nem jár. De azok a magyar állampolgárok, akik ebben a kitüntetésben részesültek, rendelvényt kapnak attól a minisztériumtól, amely az adományozás iránt az ország Kormányzójához előterjesztést tehet.

 

10.§

Aki a Toldi Miklós Emlékéremre ki van tüntetve, az jogosult magát a Toldi Miklós Emlékérem tulajdonosának nevezni. Kiváltság az adományozással nem jár.

 

11.§

A Toldi Miklós Emlékérem irodájának teendőit a kabinetiroda látja el, mely  a megtörtént adományozás után a jelvényt az alapszabályok és az átvételi elismervény ez-egy példányával együtt az előterjesztést tett magyar királyii miniszternek megküldi. A kézbesítés után az elismervény  az irodához visszaküldendő.

 

12.§

A büntető és egyéb törvényeknek a rendjelekre vonatkozó rendelkezései  a Toldi Miklós Emlékéremre szintén alkalmazást nyernek.