Toldi Miklós Érdemérem

 

A miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával megbízott magyar királyi földművelésügyi miniszter előterjesztésére a sport és testnevelés terén szerzett érdemek látható elismeréséül „Toldi Miklós Emlékérmet” alapítok és a bemutatott alapszabályokat jóváhagyom.

Kelt Budapesten, 1936. évi június hó 25. napján.

Horthy s.k.

Dr. Darányi Kálmán s.k.