Magyar Vöröskereszt Érdemkeresztje

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága — a miniszterelnök előterjesztésére — adományozni méltóztatott:
a Magyar Vöröskereszt Érdemkeresztjét:
a Magyar Vöröskereszt Egylet céljainak előmozdítása érdekében kifejtett kiválóan eredményes működésük elismeréséül:
Ruszkiczay-Rüdiger Imre tábornoknak,
Nagy László II. vezérhadbiztosnak,
Világhi László ezredesnek,
Bartha Géza alezredesnek,
Csikcsatószegi és Szentimrei Gyórffy Árpád hadbiztosnak,
dr. vitéz Rosztóczy Ernő és
dr. Nagypataki Gyula ezredorvosoknak, továbbá
Szabadhegyi Lajos ny. áll. ezredesnek.
(Legf. elhat, kelte: 1939. december 4.)
(Rend. sz. 5021/eln. 8. — 1940. január 30-án.)

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1943. évi január hó 9. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával — a miniszterelnök előterjesztésére — adományozni méltóztatott a Magyar Vöröskereszt Érdemkeresztjét:
vitéz nemes martonfalvi Tusa János,
Mallay Emil és
Takó Ernő ezredeseknek,
dr. nemes bánhegyesi Kulin Győző orvos-ezredesnek,
dr. Tirczka Kolos,
dr. Boltresz Ferenc és
dr. vitéz Sáfár László orvos alezredeseknek,
Szy Tibor századosnak,
Hegyi Miklós tartalékos honvéd gyógyszerésznek,
dr. Emszt Gyula,
dr. Végh József és
dr. Zahumenszky Elemér tartalékos orvos zászlósoknak a Magyar Vöröskereszt céljainak előmozdítása érdekében kifejtett kiválóan eredményes működésük elismeréséül.
(Rendelet száma: 15.232/eln. 12. — 1943. évi március hó 16-án.)