1864. évi dán hadjárati emlékérem

Erinnerungsmedaille an den Feldzug 1864 gegen Dänemark

 
 
 
Ferencz József alapította a kitüntetést, a Dánia elleni háború emlékére 1864. november 10-én. A kitüntetés viselésére jogosultak voltak mindazok, akik a hadjáratban részt vettek. 

A háború előzménye Schleswig és Holstein hercegségek hovatartozásának a kérdése volt. A két hercegség 1460 óta perszonálunióban állt Dániával. Dánia 1863-ban be akarta kebelezni a két tartományt, holott az 1852-es londoni jegyzőkönyv ezt megtiltotta a dánoknak. 1863. január 16-án Poroszország és Ausztria felszólította Keresztély királyt a rendelkezése visszavonására. Miután ezt megtagadta 75ezer katona indult ellene háborba. 
 
(https://hu.wikipedia.org/wiki/Holstein)
 
Osztrák részről a háborúban a császári és királyi 6. hadtest vett részt, melynek parancsnoka Gablencz Lajos altábornagy volt. A haderő 27050 főt számlált. A Magyarországon állomásozó csapattestek közül több huszárezredet, századot, illetve 34. kassai és 72. pozsonyi gyalogezredet, és a 6. dél-magyarországi ezredet állították be a dániai hadjáratba. Az Északi-tengerre egy osztrák hajóraj is indult. A magyar huszárok egyik tisztjeként ott volt Fejérváry Géza későbbi miniszterelnök is.
Miután egyesültek a 46 000 fős porosz sereggel, a két haderő parancsnokságát  Friedrich von Wrangel gróf, porosz vezértábornagy vette át, aki már korábban is háborúzott Dániával. 
 
A katonák 1864. február 1-én lépték át a dán határt és június 26-án már megkezdték a béketárgyalásokat a dánokkal.