1864. évi dán hadjárati emlékérem

Erinnerungsmedaille an den Feldzug 1864 gegen Dänemark

 
 
Ferencz József alapította a kitüntetést, a Dánia elleni háború emlékére 1864. november 10-én. A kitüntetés viselésére jogosultak voltak mindazok, akik a hadjáratban részt vettek. 

A háború előzménye Schleswig és Holstein hercegségek hovatartozásának a kérdése volt. A két hercegség 1460 óta perszonálunióban állt Dániával. Dánia 1863-ban be akarta kebelezni a két tartományt, holott az 1852-es londoni jegyzőkönyv ezt megtiltotta a dánoknak. 1863. január 16-án Poroszország és Ausztria felszólította Keresztély királyt a rendelkezése visszavonására. Miután ezt megtagadta 75ezer katona indult ellene háborba. 
(https://hu.wikipedia.org/wiki/Holstein)
 
Osztrák részről a háborúban a császári és királyi 6. hadtest vett részt, melynek parancsnoka Gablencz Lajos altábornagy volt. A haderő 27050 főt számlált. A Magyarországon állomásozó csapattestek közül több huszárezredet, századot, illetve 34. kassai és 72. pozsonyi gyalogezredet, és a 6. dél-magyarországi ezredet állították be a dániai hadjáratba. Az Északi-tengerre egy osztrák hajóraj is indult. A magyar huszárok egyik tisztjeként ott volt Fejérváry Géza későbbi miniszterelnök is.
Miután egyesültek a 46 000 fős porosz sereggel, a két haderő parancsnokságát  Friedrich von Wrangel gróf, porosz vezértábornagy vette át, aki már korábban is háborúzott Dániával. 
 
 
Ludwig Karl Wilhelm von Gablenz osztrák lovassági tábornok és Friedrich von Wrangel porosz tábornagy
 
A katonák 1864. február 1-én lépték át a dán határt és június 26-án már megkezdték a béketárgyalásokat a dánokkal. 
 
A háborúról már készített modern fénykép felvételeket Friedrich Brandt.
(Foto:https://www.artnet.com/artists/christian-friedrich-brandt/past-auction-results)
(Foto:https://www.invaluable.co.uk/auction-lot/brandt,-christian-friedrich-german-danish-war-18-4019-c-5ddffd329b)
(Foto:https://www.wikiwand.com/cs/Friedrich_Brandt)
(Foto: https://www.europeana.eu/portal/hu/record/92023/BibliographicResource_3000095038866.html) 
(Foto:https://www.wikiwand.com/cs/Friedrich_Brandt)
 
Az emlékérem a zsákmányolt ágyúk anyagából készült. A 30 mm ármérőjű érem elülső oldalán a két uralkodó (Ferencz József és Vilmos) nevének kezdőbetűi olvashatók. A hátoldalon a következő felírás olvasható: "UNSEREN TAPFEREN KRIEGEN 1864", azaz "BÁTOR HARCOSAINKNAK", az érem peremén pedig "AUS EROBERTEM GESCHÜTZ", "A ZSÁKMÁNYOLT ÁGYÚK ANYAGÁBÓL".
 
Az éremnek porosz változata is készült, melyen Vilmos nevének a kezdőbetűje látható elöl.
 
Az érem szalagja sárga-fekete-fehér, a két ország lobogójának kombinált színeiből. 
 
 
Ajánlott írás a háborúról: