Ágyúkereszt vagy Hadseregkereszt

(Kanonenkreuz/ Das Armeekreuz)

 

I. Ferencz királyunk alapította 1814. május 14-én a napóleoni háborúk győztes befejezésének emlékére. A kitüntetést mindazok megkapták, akik az 1813-1814-es esztendőkben fegyvert fogtak.
Az Ágyúkereszt a zsákmányolt francia ágyúk anyagából készült. A bronz keresztet babérkoszorú veszi körül. Előlapján a "GRATI PRINCEPS ET PATRIA. FRANC. IMP. AUG.", azaz "A hálás fejedelem és a Haza.", a másik oldalán a LIBERTATE EUROPAE ASSERTA MDCCCXIII - MDCCCXIV." ,"Európa szabadságának visszaállításáért" feliratok olvashatók. Szalagja fekete-sárga-fekete színű. 
A kitüntetést eleinte gomblyukban viselték, majd a mell bal oldalára tűzték. A tulajdonosa a kereszt alsó peremére, vagy a hordgyűrűre vésethette a nevét. A Hadseregkeresztet nagyon megbecsülték, büszkén hordták. Mintájára készült az első világháborúban a Károly Csapatkereszt.
 

gróf Széchenyi István huszárkapitány az Ágyúkereszttel

Három "fokozatát" különíthetjük el:
A "nagykereszt" Ferencz királynak készült egy példányban. A bronz kitüntetés a bal mellre volt tűzhető, de ez a példány sajnos elveszett.
A másik egyedi darabot a szövetséges seregek főparancsnokának, Schwarzenberg Károly tábornagynak adományozták, mely napjainkban is látható a bécsi Armeemuseumban. Ez egy aranyozott bronzkereszt, melynek átmérője 45 mm. Tulajdonosa nyakban viselte. Szalagja 43 mm széles, három fekete-arany-fekete csíkkal.
 

               I. Ferencz király a kitüntetéssel             Schwarzenberg Károly nyakában az Ágyúkereszttel

A harmadik, amelyet alaptípusnak tekintünk, kb. 90.000 darabban került adományozásra. Kinézetre megegyezik a két fenti példánnyal, viszont ezeknek a belsejét sötétzöld lakkréteggel vonták be. Mérete 27 mm, a szalagja 38 mm széles.

Többféle változata ismert. Előfordulnak aranyozott példányok, de készültek olyanok is, melyeknél a kereszt szárai szélesebbek.
Ismerünk három tervezetet, próbaveretet is. Az egyiknek az alakja ugyanolyan, mint az alaptípusé, de a szárai középen vékonyabbak. A hátlapon a "TORMENT/ E CAPTIS BELLICIS/ - "Miután a hadi ágyúkat elfoglalták" felirat, alul pedig az MDCCCXIII évszám olvasható. A második tervezetnél a kereszt élei kissé homorúak. A harmadiknál a keresztek éle szintén homorú, szegélye vastagabb és belső pereme van. A koszorúja vékonyabb. Ezekből a veretekből az Itáliában állomásozó katonáinknak is kiosztottak pár darabot, így Magyarországon is fellelhetünk belőlük.
 
Tervezetek, próbaveretek:

                         Szélesebb peremmel.      A kereszt szárai középen vékonyabbak és eltérő a felirata.

                       A kereszt élei kissé domborúak.

                                                  Az élek kissé domborúak. Belső pereme van és a koszorú vékonyabb.