Jubileumi Kereszt

Jubiläumskreuz

 

I. Ferencz József 1908. szeptember 29-én kelt legfelsőbb elhatározásával alapította ezt a kitüntetést, trónra lépésnek 60. évfordulója alkalmából. Az adományozásra 1908. december 2-án került sor. Katonai, polgári és udvari személyeknek egyaránt adományozható volt, de különböző elnevezéssel.

Német fejedelmek köszöntik Ferencz József királyt.

Katonai Jubileumi Kereszt néven megkaphatta minden szolgálatban álló tiszt, katonai hivatalnok, tengerész tisztjelölt, valamint minden személy, aki 1848 óta valamikor is tisztként szolgált a hadseregben, és mindenki a legénységi állományból, aki 1908-ban szolgálatban volt és legalább két évet töltött a hadseregben.
A Polgári Jubileumi Kereszt néven megkaphatták azok, akik feltétlen hűségükről adtak bizonyságot az Uralkodó és a Monarchia iránt hivatali, politikai, kereskedelmi, közéleti és egyéb tevékenységük során.
 

Udvari Jubileumi Keresztre jogosultak voltak, akik legalább 1898. december 2-a óta álltak az Udvar szolgálatában, ide értve a hivatali, személyi és egyéb szolgálati feladatokat ellátó magasabb és alacsonyabb és alacsonyabb rangú személyeket.
A három adományozási forma csak a szalagok színében tér el egymástól. A Jubileumi Kereszt egyszeri adományozású kitüntetés volt, háromszögletű mellszalagon bal oldalon viselendő. 1945-ig viselhető volt.
 

A kitüntetés 37 mm magas és széles mantuai, vagy talpas kereszt, felső szárán oldalt fűzhető csőszerű tartószemmel. Az ívelt oldalú szárakat egy 21 mm átmérőjű központi korong fogja össze. Rajta kidomborítva az Uralkodó jobb profilt mutató, idős kori, egyenruhás mellképe. Bal oldalon a FRANC. IOS. I. ívelt felirat olvasható. A kereszt szárait hármas levéleloszlású, három-három tagból álló babérkoszorú ívek fogják össze. A kereszt anyaga bronz, aranyozva.

Egyedi darabok.                                      Szalagsáv miniatűr és frakklánc mini.

A kereszt hátoldala sima, mivel a központi korong, ami a szárakat összefogja, nem emelkedik ki a síkból. A rajta lévő két évszám 5 mm magas, kidomborodó évszámokból áll. A két sorban látható évszámok: 1848/1908. A koszorúívek levelei ugyanúgy láthatók, mint az előlapon.
1915-től újra adományozták a tartalékos állományúaknak a katonai változatot, akik a háború alatt teljesítették a feltételeket. Ezek a példányok fehér fémből készültek.
 

Fehérfémből készült I. világháborús adományozás

Szalagok:
A Katonai Jubileumi Kereszt: 41 mm széles háromszögletű mellszalag. Alapszíne fehér. Két szélétől 3-3 mm távolságra, egy-egy 5 mm széles vörös, hosszanti sávval díszítve.
 
A Polgári Jubileumi Kereszt: 41 mm széles, vörös, háromszögletű mellszalag.
 
Az Udvari Jubileumi Kereszt: 38 mm széles, vörös alapszínű, mindkét szélén egy-egy 6 mm széles hosszanti fehér sávval díszített háromszögletű mellszalag. (A szalag színe megegyezik a Lipót Rend szalagjának színeivel.)