Ferenc József Rend

Franz Josephs-Orden

Ferenc József 1850. december 2-án, trónra lépésének évfordulóján alapította a Ferenc József Rendet, melyet a modern kor kihívásainak megfelelően nemre, vallásra és származásra való tekintet nélkül lehetett elnyerni. Teljes nevén az Osztrák Császári Ferenc József-rendet három fokozatú polgári rendként, azaz nagykereszttel, középkereszttel és lovagkereszttel alapították. A kitüntetés nem járt privilégiumokkal vagy rangemeléssel. A széleskörű adományozás miatt nagyon népszerű kitüntetése lett a birodalomnak.

A Statútumot 1850. december 25-én hagyta jóvá az uralkodó. A rend élén nagymesterként a császár állt. A rendi szervezet tagjai voltak a kancellár a hivatal tagjaival, a kincstárnok, a titkár, a levéltáros és a kancellista. A jelvények készítésére Kittner Sándor bécsi ékszerészt kérték fel. Ő volt korának legnevesebb szakembere. Olyan kitüntetést szeretett volna készíteni, mely külalakban felülmúlja a többi rendjelet.

Ferenc József Rend lovagkeresztje dobozában

Az első kitüntetettek azok az alattvalók voltak, akik az 1848-49-es forradalmakban hűséget tanúsítottak a dinasztia iránt. Mivel azonban a kitüntetést kiváló érdemekért lehetett elnyerni, a rend névsorát olvasva, találkozhatunk ácsmesterrel, gyógyszerésszel, nagykereskedővel és könyvtárossal, kéményseprővel és bankárral, bútorasztalossal, szalámigyárossal, könyvkereskedővel és vendéglőssel is. A Rendet külföldieknek is nagy számban adományozták. 1856-ban már 18 nagykeresztet, 49 középkeresztet és 174 lovagkeresztet kaptak más országok állampolgárai.

1850. február 16-án a császár a Ferenc József Rend mellé érdemkeresztet is alapított, mely az eddigi Polgári Érdemérmek helyébe lépett. Az érdemkeresztnek négy fokozata volt: Koronás Arany Érdemkereszt, Arany Érdemkereszt, Koronás Ezüst Érdemkereszt és Ezüst Érdemkereszt. 1916-ban a kitüntetéssor a vas fokozatokkal egészült ki.

Koronás Arany Érdemkereszt és Arany Érdemkereszt

Koronás Ezüst Érdemkereszt és Ezüst Érdemkereszt

Koronás Vas Érdemkereszt Vas Érdemkereszt

A Ferenc József Renddel polgári személyeken kívül főként katonai lelkészeket, katonaorvosokat, hadbírákat, hadbiztosokat és katonai tisztviselőket tüntettek ki. Csapatállományú tisztek inkább a Katonai Érdemkeresztet vagy ennél magasabb fokozatú rendjelet kaptak.
 
 
1869. október 14-én vezették be a középkereszt a csillaggal fokozatot, mely a nagykereszt után sorolt. 
1901. február 1-én alapították meg a tisztikeresztet. A Monarchiában ez az egy rend vált öt fokozatúvá, mely így alkalmas volt a társadalom széles rétegeinek adományozására.
1916. augusztus 13-án csillagon jelzett hadidíszítményt vezettek be. 1916. december 13-tól A hadidíszítményes fokozatokhoz aranykardokat is adományozhattak. Az előzőleg nyert alacsonyabb fokozatok kardjait ezüstkardokkal jelezték.
1917. augusztusában a nagykereszthez hadiszalagot rendszeresítettek.
1918. február 17-től az alacsonyobb fokozatok ismételten adományozhatóvá váltak.
1916-ig a rendjelvények rátétjeit aranyból készítették, ezután viszont aranyozott bronzból készültek. Ezeknek az ígérvényes daraboknak a hátsó medalionja nem nyitható.
 
1894-ben azoknak a rendtagoknak, akiknek nem volt egyenruhájuk, külön udvari öltözetet rendszeresítettek. Ezek a következő ruhadarabok voltak:
Frakk: fekete posztóból, fekete béléssel, melyből csak az első hat gombolható, gallérja aranyhímzésűek, a zsebei fekete bársonyhajtókájúak.
Nadrág: Fekete, oldalt hosszú aranypaszománnyal.
Gombok: aranyozottak, rajtuk a kétfejű sas.
Kabát: fekete posztóból, katonatiszti köpenyhez hasonló, de hajtóka nélküli.
Kalap:kétágú kalap, fekete strucctolldísszel és aranypaszománnyal.
Kard: aranyozott veretekkel, fekete hüvelyben, gyöngyház markolattal.
Fehér csokornyakkendő.
Inggallér: fehér, álló, elöl zárt.
Fehér kesztyű.
 
Ferenc József címere
 
A rend nagykeresztje 70x38 mm-es, aranyszegélyű vörös zománcozású aranyból készült görög kereszt, mely egy arany császári koronáról függ le. A kereszt össze van dolgozva egy fekete, aranykoronás kétfejű sassal, azt a látszatot keltve, mintha a sas a keresztet a mellén és a hátán viselné. Az előoldalon a sas csőrében aranyláncot tart, mely a függőleges keresztszárak előtt fut, és a vízszintesek mögött halad át. A lánc alsó ívén felirat olvasható: „VIRIBUS UNITIS”, azaz „Egyesült erővel”. Az előoldalon a keresztszárak találkozásánál fehér medalionban az FJ monogram látható, míg a hátoldalon az 1849-es évszám. A függesztő karikához 20 cm hosszú, középen domborított, hátul nyitott szalagtartó szem kapcsolódik. 1870 után a karikába fémjelzést tettek.
A szalagja 104 mm (később 100 mm) széles vörös vállszalag. A szalagvégeket textilgyűrű fogja össze, melyhez a szalagtartó szem csatlakozik.
A főpapok a két vállon köralakban viselt szalagon viselték a kitüntetést.
A csillag: 1849-től 82 mm átmérőjű gyöngyözött ezüstcsillag, melynek közepén 60x38 mm-es arany rendjelvény látható.
1872-től a csillag 92-95 mm átmérőjű, a rátétjelvény 65-38 mm-es.
Kisdíszítménye a lovagkereszt szalagján viselt 20 mm-es kicsinyített csillag.
Szalagsávja vörös színű, a kisdíszítmény szalagdíszítményével.
 
A középkereszt jelvénye megegyezik a nagykereszt jelvényével, de a szalagja 52 mm-es, később 40 mm-es vörös nyakszalag.
A csillag: Az 1869-es típus 70 mm átmérőjű nyolcágú ezüstcsillag, melynek közepén 50x30 mm-es arany jelvény látható.
Az 1872-es típus 80 mm átmérőjű, a rátét jelvény 57x 32 mm-es.
 
 
A tisztikereszt 70x40 mm-es, egyoldalú, enyhén domborított aranykereszt, melynek alsó keresztszára hosszabb (latin kereszt). A hátoldalon gyártójelzés, fémjel és függőleges tű található.
A kisdíszítménye a lovagkereszt vörös szalagján a jelvény sas nélküli kicsinytett mása. Szalagsávja vörös, a kisdíszítmény szalagdíszítményével.
A tisztikeresztesek egy rangban vannak a Vaskorona Rend 3. osztályának lovagjaival.
 
 
A lovagkereszt 57x32 mm-es aranykereszt. Szalagja 40 mm-es háromszögletű vörös mellszalag.
Szalagsávja vörös, 10mm-es kicsinyített jelvénnyel díszítve.
 
 
 
1917. október 27-én rendelkeztek a középkereszt és a tisztikereszt kisdekorációiról. Ezek a következők:
A középkereszt a csillaggal és hadidíszítménnyel: a piros-fehér csíkozott szalagon a kisebbített csillag, sugarai között húzódik a zöld babérkoszorú.
A középkereszt a csillaggal egy alacsonyabb fokú hadidíszítménnyel: a piros szalagon a kisebbített csillag, a rendjelvény pajzsa körül pedig zöld zománcozott szalag.
A középkereszt a csillaggal (békedekoráció): piros szalagon a kisebbített csillag.
Középkereszt hadidíszítménnyel: a piros-fehér szalagon a kisebbített középkereszt.
Középkereszt alacsonyabb fokú hadidíszítménnyel: piros szalagon a kisebbített középkereszt, középpajzsa körül zöld zománcozott szalag.
Középkereszt (békebeli kitüntetés): piros szalagon a kisebbített középkereszt.
Tisztikereszt hadidíszítménnyel: piros-fehér szalagon a kisebbített tisztikereszt sas nélkül zöld, lefelé hajló zománcozott szalaggal. 
Tisztikereszt alacsonyabb fokozatú hadidíszítménnyel: piros szalagon a kicsinyített tisztikereszt, középpajzsa körül pedig zöld zománcozott szalag.
Tisztikereszt (békebeli kitüntetés): piros szalagon a kisebbített tisztikereszt.
Az eredeti kitüntetés és a kisdekoráció egyszerre nem volt viselhető. 
A kardokat a kicsinyített rendjelvény fölött kellett viselni. 
1918. február 17-től a középkereszt, a tisztikereszt és a lovagkereszt másodszor is adományozható volt, amit a szalagra elhelyezett fémpánttal jeleztek.
 
A Ferenc József Rend a következő változatokban fordulhat elő:
 
 
Nagykereszt
A jelvény: 
1. Piros szalagon (békében) 
2. Katonai Érdemkereszt szalagján (piros-fehér) 
3. Kardokkal (arany karddal) 
4. Az alacsonyabb osztály kardjaival (ezüst kardokkal).
A csillag:
1. Békében.
2. Hadidíszítménnyel.
3. Hadidíszítménnyel és kardokkal.
4. Egy alacsonyabb osztály kardjaival (kardok ezüstből).
5 . Egy alacsonyabb osztály hadidíszítményével és kardokkal.
6. Egy alacsonyabb osztály hadidíszítményével, de kardok nélkül.
Ezekhez hasonló a kisdekoráció.
 
 
Középkereszt a csillaggal
A jelvény:
1. Békében.
2. Hadidíszítménnyel (piros fehér szalagon).
3. A kardokkal.
4. Alacsonyabb osztály kardjaival.
5. Másodszori adományozás.
A csillag: 
1. Békében.
2. Hadidíszítménnyel.
3. Hadidíszítménnyel és kardokkal.
4. Hadidíszítménnyel és alacsonyabb osztály kardjaival.
5. Alacsonyabb fokú hadidíszítménnyel.
6. alacsonyabb fokú hadidíszítménnyel és alacsonyabb fokú kardokkal. 
Ehhez hasonló a kisdekoráció.
 
 
Tisztikereszt
1. Békében.
2. Hadidíszítménnyel (zöld szalag a korona alatt).
3. Alacsonyabb fokú hadidíszítménnyel (zöld koszorú a pajzs alatt).
4. Az előbbihez alacsonyabb osztályú kardok.
5. Hadidíszítménnyel és kardokkal.
6. Hadidíszítménnyel, de alacsonyabb fokú kardokkal (ezüstből).
7. Másodszori adományozás.
Ehhez hasonló a kisdekoráció.
 
 
 
Lovagkereszt
 
1. Békében (piros szalagon).
2. Hadidíszítménnyel (piros-fehér szalagon).
3. A kardokkal.
4. Másodszori adományozás (pánttal). 
 

 

A Ferenc József-rend alapszabályai

 

1.§.

A rend a „Ferenc József-Rend” nevet viseli.

 

2.§.

Alapításának napja trónra lépésünk első évfordulója, vagyis 1849 december másodika. A rend jelmondata egyszersmind a Miénk is: VIRIBUS UNITIS

 

3.§.

Kimagasló érdemek, származásra, vallásra és társadalmi állásra való tekintet nélkül nyújthatnak igényt a rendbe való felvételre.

E szerint a Ferenc József-rend az osztrák-magyar monarchia minden állampolgárának adományozható, aki az állam fejedelme és haza iránti rendíthetetlen és kipróbált ragaszkodásával, háborúban és békében a közjónak teljesített fontos szolgálataival, különösen hasznos felfedezésekkel, feltalálásokkal és javításokkal, a földművelés, a hazai ipar és kereskedelem buzgó és eredményes fejlesztésével és emelésével kitűnt, vagy pedig a művészetek és tudományok terén elért kiváló teljesítmények, a szenvedő emberiség érdekében való önfeláldozó működés , vagy más kimagasló cselekedetekkel szerzett érdemeket  trónunk és birodalmunk körül  s ezáltal  alapos igényjogot szerzett a haza hálájára  és látható elismerésére.

A rendjelnek oly külföldieknek való adományozását, akik lényeges érdemeket szereztek, különösképpen fenntartjuk magunknak.

 

4.§.

A Rend nagymesterének méltósága koronánktól elválaszthatatlan.

 

5.§.

Csak a nagymester adományozhatja a rendet. A rendet kérvényezni nem lehet. Az adományozása díjmentesen történik.

 

6.§.

A Rend 5 fokozatból áll és pedig: nagykeresztesek, középkeresztesek a csillaggal, középkeresztesek, tisztek és lovagok.

 

7.§.

A nagykeresztesek előbbre valók. Következnek a középkeresztesek a csillaggal, a középkeresztesek, a tisztek és a lovagok. Egy és ugyanazon fokozatban az a magasabb rangú, akit előbb neveztek ki a rendbe.

 

8.§.

A rendjel képe egy arany, zománcozott kereszt, kifelé nyolcszögletű s minden keresztrész külső színvonala egy lapos körvonallal kifelé hajlik. A kereszt maga vörös és vékony arany csík veszi körül. Közepén kör alakú fehér mezőny van ugyanolyan arany csíkkal körülvéve, amely mezőny elülső oldalán F. J. (Franciscus Josephus) arany betűk láthatók. A kereszt négy ága között az arany, részben feketére zománcozott, kétfejű koronás sas látható, amely csőrében egy összefonódott kezek által zárt lelógó láncot tart. Ennek láncszemei között a kereszt alján a „VIRIBUS UNITIS” jelmondat betűi tűnnek elő. A kereszt felett lebeg az osztrák császári korona, amelyre karika van alkalmazva.

A kereszt hátsó oldal ugyanolyan, csak hiányzik a lánc s a középső körben a F. J. betűk helyett  az alapítási évszám (1849) látható.

 A Rend keresztjét piros szalagon kell viselni.

 

9.§.

A nagykeresztesek egy 70 mm hosszú és 38 mm széles rendjelvényt viselnek, amely 102 mm széles szalagon a jobb vállról a baloldal fwlé lóg le. Egyházi személyek a jelvényt a mell közepén a vállakra fektetett kör alakú szalagon viselik.

A nagykeresztesek ezenkívül bel mellükön nyolcsugarú gyémántozott ezüst, 92 mm átmérőjű csillagot viselnek. A csillag közepén a rendjelvényt elülső oldala látható, amely 65 mm hosszú és 38 mm széles.

 

10.§.

A középkeresztesek ugyanolyan nagyságú rendjelvényt viselnek, mint a nagykeresztesek, de nyakban egy 52 mm széles szalagon.

A középkeresztesek a csillaggal ezenfelül még csillagot is viselnek a jobb mellen, mely hasonló a nagykeresztesekéhez, de csak 80 mm átmérőjű. A csillag közepén a rendjelvény látszik a lovagkereszt nagyságában. 

 

11.§.

A Ferenc József-rend tisztjei a 70 mm hosszú és 40 mm széles tisztikeresztet szalag nélkül bal mellükön viselik.

 

12.§.

A rendlovagok az 57 mm hosszú és 32 mm széles lovagkeresztet egy 40 mm széles, háromszögletű szalagon, bal mellükön viselik.

 

13.§.

Hadidíszítmény. Ha a Ferenc József-rendet háborúban szerzett érdemekért adományozták, akkor azt következő módon kell viselni:

A nagykeresztet piros szalagon változatlanul, a nagykereszt csillagját egy a sugarak alá vont zölden ötvényezett, pikkelyezett arany babérkoszorúval;

A parancsnoki keresztet a Katonai Érdemkereszt szalagján; az ehhez tartozó csillagot ugyanolyan babérkoszorúval, mint a nagykereszt csillagját.

A tisztikeresztet meghosszabbított, zöld zománcos korona-szalagokkal.

A lovagkeresztet a Katonai Érdemkereszt szalagján.

 

14.§.

Promoció. Ha valamely rendjellel kitüntetett egyén a rendjel magasabb fokozatát nyeri el, akkor az alacsonyabb fokozat jelvényét le kell tennie; éppen úgy a hadidíszítményes rendjel adományozása az ugyanolyan fokozatú hadidíszítmény nélküli fokozat letevését vonja maga után.

Egy hadidíszítményes rendjel tulajdonosának ugyanaz a fokozat hadidíszítmény nélkül nem adományozható. Ha valaki a rendjel valamely alacsonyabb hadidíszítményes fokozatának tulajdonosa később egy magasabb hadidíszítmény nélküli fokozatot nyeri el, ekkor az alacsonyabb fokozat hadidíszítményét az újonnan adományozott magasabb fokozatú kitüntetésen kifejezésre kell juttatni és pedig:

A nagykereszt csillagján a rajta lévő rend keresztet zöld ötvényezett, pikkelyezett arany babérkoszorú veszi körül, a piros szalagon lévő nagykereszt változatlan marad;

A parancsnoki kereszt a középpajzs körül zöld zománcos szalagot kap, a parancsnoki kereszt csillagjára ugyanolyan babérkoszorú kerül, amilyen a nagykereszt csillagján van.

A tisztikereszt középpajzsa köré zöld zománcos szalag kerül.  

 

15.§.

A nagykeresztek katonai kis dekorációja (hadidíszítménye):

Azok a nagykeresztesek, akik az osztrák-magyar fegyveres erő tagjai, ha nem jelennek meg díszben, vagy gálában, sem a csillagot, sem a szalagot a rendjellel nem viselik, hanem a bal mellen a „kisdekorációt”, azaz a lovagkeresztet a háromszögletű összehajtott piros szalagon, amelynek közepén a csillag kisebbített 20 mm-es átmérőjű mása van ráerősítve. A hadidíszítmény csupán a csillagon kerül kifejezésre, miként ez a 13. és 14.§-ok meghatározzák. Ez a „kisdekoráció” kizárólag az osztrák-magyar haderő egyenruhájához viselendő. A „kisdekoráció”-val a Ferenc József-rend ama nagykeresztesei is ellátandók, akik idegen uralkodóházak tagjai, és mint ezredtulajdonoskok, vagy tisztek az osztrák-magyar haderő tagjai; továbbá azok az idegen országbeli tisztek, akik osztrák-magyar ezredek tulajdonosai és azok az idegen országbeli tisztek, akik a nagykeresztet háború alatt, vagy háborús érdemekért nyerték el. A „kisdekoráció” nem viselendő, ha a csillagot, vagy a szalagot és csillagot viselik.

 

16.§.

Kis dekoráció a frakkhoz. A rendtagoknak, ha nem az udvarnál jelennek meg frakkban, meg van engedve, hogy a rendjelet kisebbített méretben arany-, a rendjel fokozata szerint különbözően alakított miniatűr láncon a frakk gomblyukában viseljék.

 

17.§.

Drágaköves rendjel. Egy rendtagnak sincs megengedve, hogy rendjelét drágakövekkel ékesítve, kivéve ha a nagymester tüntette volna ki egy ilyen rendjelvénnyel.

18.§.

A rendjel sorolása. A Ferenc József-rend, a Szent István-rend, Lipót-rend és Vaskorona-rend egyenlő fokozata után viselendő.

 

19.§.

A rendjel használata a családi címerben. Minden rendtagnak meg van engedve, hogy családi címerét a neki járó rendjellel díszítse és ez ily módon díszített címert minden alkalommal használhassa.

 

20.§.

Tulajdonjogi bizonyítvány, rendi oklevél, irodataksa. Minden rendtagnak jár a neki juttatott rednjel, egy tulajdonjogi bizonyítvány és az alapszabályok egy példánya. Kérelmére a megadományozott az irodadíj ellenében rendi oklevelet is kap. Ezt az oklevelet nagykeresztesek részére könyv alakjában, lelógó pecséttel állítják ki, parancsnokok, tisztek és lovagok számára patens formájában rányomott pecséttel.

 

21.§.

A rendcím viselése. A hivatalok utasíttattnak, hogy a rendtagok részére kiállított hivatalos kiadványokon a nekik különben is járó címek mellett a rendét is használják.

 

22.§.

A rendjel visszaadása. A rendtag elhalálozása után, vagy a rend büntetőjogi elvesztése esetén, annak jelvényeit a főudvarmesteri hivatalnak vissza kell küldeni, nemkülönben a 14.§. értelmében letett rendjelvényeket.

 

23.§.

Megjelenés udvari bálon, udvari ruházat, úrnapi körmenet. A belföldi rendtagok állásukra való tekintet nélkül megjelenhetnek a nagy udvari bálon. Ha nem lennének abban a helyzetben, hogy egyenruhát, vagy nemzeti viseletet öltsenek, akkor az előírt udvari ruházatban kötelesek megjelenni. (Az udvari ruházat leírása az állami nyomdában kapható.)

Ugyanez szól az úrnapi körmenetre, amely egyben az összes belföldi Rendnek ünnepe is.

 

24.§.

Rendkancellár. A rendkancellárt a Ferenc József-rend nagykeresztesei sorából a nagymester nevezi ki.

 

25.§.

Rendi ügyek. A rend ügyei és teendői ellátására, valamint a tulajdonjogi bizonyítványok kiállítása a főudvarmesteri hivatalra tartozik.

A Rendnek a világháború kitöréséig kb. 10ezer tagja volt, javarészt külföldiek.

A két uralkodói jubileum alkalmával nagyobb számú adományozásokra került sor.

                                                       1898         1908

Nagykereszt:                                    4                8

Csillag a középkereszthez:                5              11

Középkereszt a csillaggal:                21             31

Középkereszt:                                 41             67  

Tisztikereszt:                                    0              40

Lovagkereszt:                               936            950

 

Belföldi rendtagok voltak 1915 elején:

Nagykeresztes: 83 (ebből 22 katonatiszt)

Középkeresztes csillaggal: 91 (ebből 6 katonatiszt)

Középkeresztes: 132 (ebből 28 katonatiszt)

Tisztikeresztes: 224 (ebből 119 katonatiszt)

Lovagkeresztes: 2866 (ebből 947 katonatiszt)

Összesen: 3396 (ebből 1122 katonatiszt) Ebben a számban 31 hadidíszítményes kitüntetett van.

 

A m. kir. Honvédség tagjai között (De Sgardelli alezredes összeállítása szerint)

1 nagykeresztes

13 középkeresztes

178 tisztikeresztes

876 lovagkeresztes kitüntetett van.