Sebesültek Érme

Verwundeten Medaille

 
1917. augusztus 12-én alapította IV. Károly a háborúban megsebesült vagy az egészségük megromlása következtében rokkanttá vált katonák kitüntetésére. 
Az érem 38 mm átmérőjű, emelt peremű. Az előoldalán Károly jobbra néző profilja látható. A nyakkivágásban szignó olvasható: R. PLACHT. Az érem cinkből készült, de találkozhatunk alumínium példányokkal is.
A hátoldalra háromsoros felirat került: LAESO MILITI. MCMXVIII. (A sebesült katonának. 1918.) A legtöbb érme peremén gyártójelzés olvasható: pl. WAA918, HMA1918, GW18 stb.) Az érem tetején csőfül található függesztőkarikával.
 
A szalagja 39 mm-es táborizöld. A többszöri sebesülést a szalagon látható vörös sávok jelezték.  Az öt vagy annál több sebesülést szenvedettek öt sávos kitüntetést viseltek. Azoknak az egyéneknek, akik nem harceszköztől sérültek meg, a szalagon nem található vörös sáv. Ezen egyének azonban olyan mértékű egészségromlást szenvedtek a harctéren, vagy a későbbiekben, hogy rokkanttá váltak. 
 
1918-tól adományozták, ezért szerepel rajta ez az évszám. Az odaítélés joga a hadtestparancsnoké volt. Elhunytaknak nem adományozták. Volt hadifoglyok megkaphatták, de csak miután igazolták sebesülésüket. 
Későbbiekben a csendőrségre is kiterjesztették az adományozást, ha megfeleltek a feltételeknek. 1935 év végéig lehetett a kitüntetésért folyamodni Magyarországon. A visszacsatolt területeken a visszacsatolás után kezdték meg az adományozásukat.