Vöröskereszt kitüntetései

Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz

 
 
A genfi konvenció 50. évfordulója alkalmából Ferencz József király 1914. augusztus 17-én a Vörös Kereszt terén szerzett érdemekért díszjelvényt alapított. Előzménye az 1859. jún 24-én zajlott solferinói csata. Jelen volt az ütközetben Dunant Henrik, svájci író is, aki megdöbbentő könyvet írt a látottakról. Ezt követően 1864. augusztus 14-én 12 ország képviselője aláírta a Genfi Konvenciót, mely kimondta, hogy a sebesültek semleges katonáknak tekintendők, valamint, hogy a sérülteket ellátó vöröskeresztes alakulatok nem támadhatóak. Ehhez az egyezményhez később a világ valamennyi országa csatlakozott. Ez tekinthető a Nemzetközi Vöröskereszt megalapításának.
A Monarchiában a szervezet fővédnöke a király volt, helyettese pedig veje, Ferencz Salvator főherceg, Mária Valéria férje.  
 
A díszjelvénynek 4 fokozata van, melyekhez két érem is tartozik:
1. Vörös Kereszt Érdemcsillaga
2. Vörös Kereszt díszjelvényének első osztálya
3. Vörös Kereszt tiszti díszjelvénye
4. Vörös Kereszt díszjelvényének másodosztálya
5. Vörös Kereszt ezüst díszérme
6. Vörös Kereszt bronz díszérme
 
A díszjelvények mindazoknak adományozhatóak voltak, akik békében vagy háborúban a Vörös Kereszt szolgálatában érdemeket szereztek. Háborús szolgálatban a díszjelvényeket és az érdemérmeket zománcozott tölgyfalom hadidíszítménnyel adományozták. 
A szervezet lehetővé tette, hogy bizonyos összeg ellenében a hadidíszítmény nélküli kitüntetések elérhetővé váljanak a polgári lakosság számára is. Ezek az összegek a következők voltak:
- Az érdemcsillagért 1500 koronát, 
- a díszjelvény 1. osztályáért 500 koronát,
- a díszjelvény 2. osztályáért 100 koronát, 
- az ezüst díszéremért 20 koronát, 
- a bronz díszéremért 10 koronát kellett fizetni.
Függetlenül a fenti szabályoktól, a "támogatók" is megszerezhették a díszjelvényt. Évente 50 koronát, vagy egy összegben 1000 koront kellett fizetni érte. A 2. osztályért 300 koronát kellett egyszerre adományozni, vagy három egyenlő részben. Az ezüst díszérmet 100 korona fejében, vagy évente 5 korona lefizetésével lehetett elnyerni.