Vöröskereszt kitüntetései

Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz

 
 
A genfi konvenció 50. évfordulója alkalmából Ferencz József király 1914. augusztus 17-én a Vörös Kereszt terén szerzett érdemekért díszjelvényt alapított. Előzménye az 1859. jún 24-én zajlott solferinói csata. Jelen volt az ütközetben Dunant Henrik, svájci író is, aki megdöbbentő könyvet írt a látottakról. Ezt követően 1864. augusztus 14-én 12 ország képviselője aláírta a Genfi Konvenciót, mely kimondta, hogy a sebesültek semleges katonáknak tekintendők, valamint, hogy a sérülteket ellátó vöröskeresztes alakulatok nem támadhatóak. Ehhez az egyezményhez később a világ valamennyi országa csatlakozott. Ez tekinthető a Nemzetközi Vöröskereszt megalapításának.
A Monarchiában a szervezet fővédnöke a király volt, helyettese pedig veje, Ferencz Salvator főherceg, Mária Valéria férje.  
 
 
A díszjelvénynek 4 fokozata van, melyekhez két érem is tartozik:
1. Vörös Kereszt Érdemcsillaga
2. Vörös Kereszt díszjelvényének első osztálya
3. Vörös Kereszt tiszti díszjelvénye
4. Vörös Kereszt díszjelvényének másodosztálya
5. Vörös Kereszt ezüst díszérme
6. Vörös Kereszt bronz díszérme
 
Adományozó levél
 
A díszjelvények mindazoknak adományozhatóak voltak, akik békében vagy háborúban a Vörös Kereszt szolgálatában érdemeket szereztek. Háborús szolgálatban a díszjelvényeket és az érdemérmeket zománcozott tölgyfalom hadidíszítménnyel adományozták. 
A szervezet lehetővé tette, hogy bizonyos összeg ellenében a hadidíszítmény nélküli kitüntetések elérhetővé váljanak a polgári lakosság számára is. Ezek az összegek a következők voltak:
- Az érdemcsillagért 1500 koronát, 
- a díszjelvény 1. osztályáért 500 koronát,
- a díszjelvény 2. osztályáért 100 koronát, 
- az ezüst díszéremért 20 koronát, 
- a bronz díszéremért 10 koronát kellett fizetni.
Függetlenül a fenti szabályoktól, a "támogatók" is megszerezhették a díszjelvényt. Évente 50 koronát, vagy egy összegben 1000 koront kellett fizetni érte. A 2. osztályért 300 koronát kellett egyszerre adományozni, vagy három egyenlő részben. Az ezüst díszérmet 100 korona fejében, vagy évente 5 korona lefizetésével lehetett elnyerni.
 
 
Abban az esetben, ha valaki a hadidíszítményes fokozatot is elnyerte, az adományozást követően csak a hadidíszítményes fokozat volt viselhető. több fokozat elnyerésekor csak a magasabb fokozat volt viselhető.
A tiszti díszjelvény csak hadidíszítménnyel volt adományozható. A szerzett érdemekért (hadidíszítményes fokozatokért) személyesen folyamodni nem lehetett. A taksadíjakat csak a Vörös Kereszt céljaira lehetett felhasználni. 
 
 
Az érdemcsillagot és az 1. osztályú díszjelvényt csak Ő Felsége adományozhatta, a többi fokozatot a protektor helyettes. A kitüntetésről az adományozottak díszoklevelet kaptak. A pénzért vásárolt kitüntetések, a díszérmek kivételével, a tulajdonos elhalálozása után visszaküldendők voltak. 
 
 
A Vörös Kereszt kitüntetései tehát a következők:
Érdemcsillag hadidíszítménnyel
Érdemcsillag hadidíszítmény nélkül
Díszjelvény 1. osztálya hadidíszítménnyel
Díszjelvény 1. osztálya hadidíszítmény nélkül
Tiszti díszjelvény (csak hadidíszítménnyel adományozható)
Díszjelvény 2. osztálya hadidíszítménnyel
Díszjelvény 2. osztálya hadidíszítmény nélkül
Ezüst díszérem hadidíszítménnyel
Ezüst díszérem hadidíszítmény nélkül
Bronz díszérem hadidíszítménnyel
Bronz díszérem hadidíszítmény nélkül
 
Ezüst és bronz díszérem és dobozuk.
Ezüst és bronz díszérem hadidíszítménnyel. Az ezüst női csokorszalagos adományozás.
 
Ezüst és bronz díszérem hadidíszítménnyel dobozai. Jobb oldalon a női csokorszalagos adományozás doboza.
 
Díszjelvény 2. osztálya hadidíszítmény nélkül
Díszjelvény 2. osztálya hadidíszítménnyel
 

Tiszti díszjelvény (csak hadidíszítménnyel adományozható)

Díszjelvény 1. osztálya hadidíszítménnyel
Érdemcsillag hadidíszítménnyel