Tengeri Utazási Emlékérem

Seereise-Denkmünze 1892/1893.
 
 
 
I. Ferenc József király alapította a kitüntetést 1893. november 11-én, annak a missziós utazásnak az emlékére, melyet a Kaiser Elizebeth torpedóromboló 1892-1893-ban hajtott végre. 
Ezt az emlékkitüntetést 459 személy kapta meg, nevezetesen: 2 királyi herceg, 43 tiszt vagy tisztviselő, 386 fő legénység és 28 fő polgári személyzet. Az utazás vezetője Ferenc Ferdinánd királyi herceg volt. 
Az utazás célja a magyar-osztrák hadilobogó mutatása volt a távoli kikötőkben, valamint a birodalom messze élő állampolgárainak támogatása, a kereskedelmi viszonyok tanulmányozása, a diplomatáink (kunzuljaink) tevékenységének ellenőrzése, tudományos kutatások végrehajtása. Az utazáson a trónörökös földrajzi, néprajzi és világpolitikai ismereteit is bővíthette. 
 
A jelvény 37 mm átmérőjű aranyozott bronzérem. Az előoldalán két, alul szalaggal összekötött, trópusi növény között álló horgony, felette kitárt szárnyú, kétfejű sas látható. A sas mellén Habsburg címer van, felette főhercegi korona és csillag. A felirata: "REISE S. M. SCHIFF KAISERIN ELISABETH", azaz " őfelsége hajója, az Erzsébet császárné útja". 
A hátoldalán alul összekötött pálmaágakkal övezve hatsoros felirat olvasható: "OST-INDIEN/AUSTRALIEN/SÜDSEE-INSELN/CHINA-JAPAN/1892-1893", "Kelet-India, Ausztrália, Déltengeri-szigetek, Kína, japán, 1892-1893". Az írás fölé "FF", Ferenc Ferdinánd monogramot vertek. 
Szalagja 40 mm széles, háromszögletű, kék-fehéren bordázott mellszalag, melynek szélein 3 mm-es fehér és 5 mm-es kék sáv fut.