Tiszteletjelvény Sokévi Eredményes Tagságért Valamely Népfelkelés-Köteles Testületnél

Ehrenzeichen für vieljährige verdienstvoll Mitgliedschaft bei einer landstrumpflichtigen Körperschaft

 
(Dorotheum foto:https://www.sixbid.com/browse.html?auction=1297&category=27121)
 
A Magyar-Osztrák Monarchiában a hadsereg hármas tagozódású volt. Az első vonalat a közös császári és királyi (K. U. K.) hadsereg jelentette, mely mellett létrehozták mindkét ország honvédségét. A kiszolgált katonák a népfelkelésnél teljesíthettek szolgálatot. Ők háború esetén "csak" a harmadik vonalat képviselték. A népfelkelésbe azokat a személyeket sorolták, akik valamilyen oknál fogva sem a közös hadsereg, sem a honvédség állományába nem kerültek. A szolgálati kötelezettség a 19. évtől a 42. életév betöltéséig tartott. 
A népfelkelőket két kategóriába sorolták. Az első kategóriájúak a honvédség és a közös hadsereg veszteségeit pótolták háborús veszteség esetén, de csak ha a póttartalékosok kerete kimerült. A másik részben az utolsó öt korosztály népfelkelő a munkásosztagokat erősítette a hadimunkákban, gyárakban és frontvonalakban.
1908. november 26-án alapították a kitüntetést a népfelkelésnél teljesített megszakítás nélküli 25, illetve 40 éves szolgálatért. A kitüntetés teljes megnevezése: Tiszteletjelvény Sokévi Eredményes Tagságért Valamely Népfelkelésköteles Testületnél. 
Az elismerésnek két fokozata volt. Az első 25 éves, a következő 40 éves tagságért volt elnyerhető. Egyszerre a két érem nem volt viselhető, azaz a magasabb fokozatú elnyerésekor a huszonöt évest be kellett szolgáltatni. A kitüntetés kicsinyített alakban való viselését engedélyezték.
A 25 éves tagságért járó érem 36 mm átmérőjű és bronzból készült. Az előoldalon a körirattal egy síkban lévő 10 mm széles, függőleges sávban FJ1 monogram látható, mely fölött a császári korona áll. Körülöttük kissé mélyebben babérágakat formáztak. Az érmet a "CONSTANTIAE ET PATRIAE AMORI", azaz "KITARTÁSÉRT ÉS HAZASZERETETÉRT" felirat övezi.