Magyar Bronz Érdemérem

 

Az érdemérem adományozásait szalagtípusoktól függetlenül, egyben közöljük.

Adományozások:

7855 adományozás.

www.flipsnack.com/signumlaudis33/magyar-erdemkereszt-es-magyar-erdemerem-alapszabalyai.html

Adományozások, érdekességek:
"A magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére Csemer Lajos kovácsmester, peredi lakosnak, aki a cseh uralom parancsára eltávolított magyar címert a csehek elől élete veszélyeztetésével elrejtette és csupán a felvidéki területek hazatérésekor helyezte vissza Pered község honvédszobrára, e hazafias és bátor magatartásáért a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom.
Kelt Budapesten 1939. évi nov. hó 2. napján
Horthy s.k., Teleki s.k."

""A magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére Kranauer József 11 éves polgári iskolai tanuló, budafoki lakosnak önfeláldozó és bátor magatartással véghezvitt életmentéséért a Magyar Bronz érdemérmet adományozom.
Kelt. Budapesten, 1933. évi május hó 16. napján.
Horthy s.k.
Gömbös s.k."

""A magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a Budapestvidéki Kőszénbánya Részvénytársaság solymári bányamezejében történt bányaszerencsétlenség mentési munkálatainál közreműködött Löffler Nándor aknásznak önfeláldozó magatartása elismeréséül a Magyar Ezüst Érdemérmet, Bélus József elővájárnak, valamint Zigó András, Papp Sándor, Hegedűs János, Guzsik E. József, Molnár István és Wind János vájároknak pedig ugyancsak önfeláldozó magatartásuk elismeréséül a Magyar Bronz Érdemérmet, végül a megmenekült munkások közül Maráczi István vájárnak az őt és társait fenyegető halálveszedelemben tanusított lélekjelenléte és céltudatos magatartása elismeréséül a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom.
Kelt. Budapesten, 1933. évi julius hó 8. napján.
Horthy s.k.
vitéz Gömbös Gyula s.k."

"A magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére az esztergomi, illetve székesfehérvári ásatások körül kifejtett érdemes tevékenységükért Zachetti Ferenc kőműves munkavezetőnek, Mandasitz Károly és Debnárik Károly kőművessegédnek, vitéz Szakály István munkavezetőnek és Szmilkó Péter napszámosnak a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom.
Kelt Budapesten, 1939. évi november hó 18. napján
Horthy s.k., Teleki s.k."

"A miniszterelnöki teendőket ideiglenes ellátásával megbízott magyar királyi földművelésügyi miniszter előterjesztésére Sülyös Sándorné szentesi lakosnak emberélet megmentése alkalmával tanúsított felebaráti szeretete elismeréséül a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom.
Kelt Budapesten 1936. évi május hó 23. napján
Horthy s.k., Darányi s.k."

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1943. évi április hó 8-án kelt legfelsőbb elhatározásával a következőkben felsorolt csendőr tiszthelyetteseknek nyugállományba helyezésük alkalmával adományozni méltóztatott a Magyar Bronz Érdemérmet: Bucsi Zsigmond alhadnagynak, hosszú csendőrségi szolgálata alatt a közbiztonsági szolgálatban teljesített igen eredményes és hasznos szolgálataiért,
Korpos Ignác irodai alhadnagynak, hosszú csendőrségi szolgálata alatt általában, de különösem az utóbbi években irodai segédmunkási minőségben teljesített kiváló szolgálataiért.
(Rendelet száma: 113.155/eln. 20. — 1943. évi május hó 4-én.)"

"A magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére Kranauer József 11 éves polgári iskolai tanuló, budafoki lakosnak önfeláldozó és bátor magatartással véghezvitt életmentésért a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom.
Kelt Budapesten, 1933. évi május hó  16. napján
Horthy s.k., Gömbös s.k."

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1943. évi január hó 21. napján, Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával, a Szovjet elleni hadműveletek alkalmából adományozni méltóztatott a Magyar Bronz Érdemérmet hadiszalagon:
Kálmán János (1914. Rum — Molnár Rozália) tsz. szakaszvezetőnek,
Nagy Sándor (1917. Sármellék — Meggyesi Mária) tizedes c. szakaszvezetőnek,
Till Ottó (1916. Budapest — Fitus Erzsébet) és
Kauba József (1919. Fertőszentmiklós — Cseh Erzsébet) őrvezető c. tizedeseknek,
Sárközi Viktor (1917. Lázi — Reitmár Mária) c. tizedesnek,
Salamon László (1921. Nagykanizsa — Németh Katalin) tart. őrvezető c. tizedesnek,
Tornyos György (1908. Zalaegerszeg — Pukk Lujza) tart. karp. c. tizedesnek,
Kiss István (1918. Kőszeg — Kutics Mária) tart. c. tizedesnek,
Mogyorósy Géza (1917. Nemescsó — Kajtár Ilona) és
Feszti László (1918. Bagomér — Geszti Ágnes) tart őrvezetőknek,
Geitz József (1917. Balatonfüred — Auerbach Mária) honvéd c. őrvezetőnek,
Takács Zsigmond (1919. Zalaszentmihály — Takács Mária) és
Devecz Károly (1916. Csöde — Devecz Mária) tart. honvéd c. őrvezetőknek és
Gaál József (1918. Debrecen — Komáromi Zsófia) honvédnek, az ellenség előtt teljesített kiváló
szolgálataikért.
(Rendelet száma: 5.730/eln. 8. e. — 1943. évi február hó 3-án.)"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1943. évi április hó 5. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával, a Szovjet elleni hadműveletek alkalmával adományozni méltóztatott a Magyar Bronz Érdemérmet hadiszalagon az ellenség előtt teljesített kiváló szolgálataikért:
Németh Kálmán IV. ht. cső. törzsőrmesternek,
Bakonyi István (1896. Madár — Wolff Mária) tart. cső. törzsőrmesternek,
Markó Miklós ht. őrmesternek,
Lőrincze Dénes (1910. Adásztevel — Böröczky Ida),
Kalmár Ferenc (1912. Fiume — Horváth Rozália) és
Sudár Géza (1913. Nagykónyi — Fazekas Júlia) karp. őrmestereknek,
Kuntár Lajos (1914. Csörötnek — Szukics Katalin) tart. hdp. őrmesternek,
Kondor László (1914. Szombathely — Virágh Franciska) tart. karp. őrmesternek,
Szabó Ferenc (1899. Lenti — Kovács Rozália) tart. őrmesternek,
dr. Pál Sándor (1910. Kiskunfélegyháza — Lackovics Berta) karp. szakaszvezető, c. őrmesternek,
Szomor Ferenc (1903. Vép — Németh Emília) tart. karp. szakaszvezető, c. őrmesternek,
Szy István (1900. Nagykanizsa — Török Katalin) tart. szakaszvezető, c. őrmesternek,
Halál József (1918. — Pilise Rozália) tsz. c. őrmesternek,
Pribék László (1916. Pötréte — Kiss Teréz),
Csorba István (1916. Széphely — Piri Veronika) és
Máté László (1920. Gadány — Fazekas Margit) c. őrmestereknek,
Galántai Imre (1904. Kunszentmiklós — Mészáros Eszter) tart. c. őrmesternek,
Holzmann Nándor (1916. Sopron — Főző Ilona) tsz. szakaszvezetőnek,
Potocska Ferenc (1919. Budafok — Scheifler Anna) szakaszvezetőnek,
Váradi Pál (1905. Kecskemét — Váradi Mária) tart. szakaszvezetőnek,
1943. április 21. 18. számú Honvédségi Közlöny 427
Bodri Pál (1904. Kecskemét — Nagy Judit) ny. áll. szakaszvezetőnek,
Juranovszky László (1898. Budapest — Somody Etel) tart. tizedes, c. szakaszvezetőnek,
Saád Béla (1905. Pápa — Csizmazia Ida) tart. karp. őrvezetőnek,
Rédei Lajos (1919. Borsodszemere — Jakab Julianna) honvédnek,
Bihari Nagy Lajos (1899. Szentjobb — Nagy Julianna),
Németh György (1914. Arad — Lichtneckert Lujza) és
Csontó Menyhért 1913. Kassa — Szabó Erzsébet) tart. karp. honvédeknek,
Mócsy Miklós (1908. Kalocsa — Mayer Júlia),
Barabás Géza (1914. Pestszenterzsébet — Szakály Mária) és
Megyery Barnabás (1920. Nagyvárad — Geiszter Julianna) tart. honvédeknek.
(Rendelet száma: 23.963/eln. 8/e. — 1943. évi április hó 9-én.)"

"A m. kir. 1. honvéd vegyesdandár állománybeli Raczky István főtűzmesternek, a honvéd közigazgatási szolgálat terén elért kiválóan eredményes és hasznos teljesítményekért, továbbá a m. kir. »Zrinyi Miklós« 7. honvéd gyalogezredbeli Cseresnyés Sándor tiszthelyettesnek és Farkas Lajos törzsőrmesternek, végül a m. kir. »Rákóczi Ferenc<< 12. honvéd gyalogezredbeli, Varga József törzsőrmesternek, a csapat kiképzés terén elért kiválóan eredményes és hasznos teljesítményekért*
(Legfelsőbb elhatározás kelte : 1932. évi szeptember hó 21-én.)
Rend. sz. 9043/eln. 10. 1932. évi december hó 28-án."

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatott a «Csepel »-i hadianyaggyárban a múlt évben történt robbanás alkalmával, a mentési munkálatoknál kifejtett önfeláldozó, kitűnő szolgálatuk elismeréséül a Magyar bronz érdemérmet zöld szalagon: Hergenits Ferenc tiszthelyettes, Jánosi Imre őrvezető, Plachi István honvéd, címzetes őrvezető, Maurer János honvédnek, az 1. honvéd gyalogezred állományában.
(Korm. elhat, kelte: 1927. június 25.)
(Rend sz. 9028/eln 10. sz. 1927. július 1.)"

"A Kormányzó Ür Ö Főméltósága 1942. évi április hó 16. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával a Délbácska-i kommunista lázadás leverése alkalmával kifejtett kiválóan eredményes teljesítményeikért adományozni méltóztatott a Magyar Bronz Érdemérmet a hadiszalagon:
Balogh István cső. őrmesternek (1909. Kemecse — Barics Teréz),
Horváth Géza ht. cső. őrmesternek (1910. — Sabac Terez),
Dombóvári József cső. őrmesternek (1907. Zsemlér —),
Rózsahegyi János cső. őrmesternek (1910. Szeged — Vidéki Erzsébet),
Körmendi Ferenc ht. csendőrnek (1915. Mezőőrs — Rémai Ágnes),
Bárdos Ferenc csendőrnek (1914. Kaposvár — Botka Cecilia),
Fehérvári József csendőrnek (1913. Aldebrő — Keller Anna),
Király Lajos csendőrnek (1912. Szeged —),
Kovács Antal ht. nyom. törzsőrmesternek,
Szécsényi László ht. szkvő. c. őrmesternek,
Antóni János tsz. szakaszvezetőnek (1914. Wladaras —),
Füki Ferenc honvédnek (1918. Székesfehérvár — Pogál Julianna),
Presztóczki István honvédnek (1919. Hódmezővásárhely — Krizsa Teréz),
Serostán János honvédnek (1922. Oltszem — Kalános Vilma),
Szabó György honvédnek (1919. Dusnok — Radics Rozália),
Horváth János tsz. szakaszvezetőnek (1918. Csömödér — Szabó Rozál),
Spisák József őrv. c. tizedesnek (1919. Barka — Bernát Ilona),
Hornyák Pál tsz. szakaszvezetőnek (1912. Kiskunmajsa — Kuklis Franciska),
Rácz Ernő honvédnek (1920. Hódmezővásárhely — Dóda Julianna),
Turu Mátyás honvédnek (1920. Martonos — Fátyol Erzsébet),
Papp Sándor honvédnek és
Vargha Elek községi rendőrnek (1909. Csurog — Szögi Viktória)
(Rendelet száma: 22.008/eln. 10. — 1942. évi április hó 23-án.)"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1942. évi február hó 26-án kelt legfelsőbb elhatározásával adományozni méltóztatott a csendőrségi csapatszolgálatban felmutatott kiváló teljesítményeikért a Magyar Bronz Érdemérmet:
Bálint András és
Fülöp János irodai alhadnagyoknak,
Vass János I . és
Pozsonyi Gábor számvivő tiszthelyetteseknek.
(Rendelet száma: 112.790/eln. 20. — 1942. évi március hó 5-én.)"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatott a magyar bronz érdemérmet zöld szalagon :
Csendes Pál és
Almási Mihály őrmestereknek,
Dávid Lajos,
Sohmidt János,
Tóth András,
Gulyás Kis Ernő,
Kiss Szabó András,
Halász Mihály,
Antal Lajos.
Böresök István,
Kalmár Gábor,
Tóth József,
Jenovai István és
Herczeg Pál szakaszvezetőknek
hazafias buzgalommal teljesített kiváló és eredményes szolgálatokért, a
magyar bronz érdemérmet zöld szalagon :
Gyenizse József.
Konkoly János,
Kiss János,
Tohai László,
Kaprás Béla,
Szempék János,
Saári Nándor,
Mészáros Mihály,
Bodrogi Sándor és
Sánta Jenő gyalogosoknak, valamennyien a m. kir. «Hunyadi János» 9. honvéd gyalogezred állományában.
(Korm. elhat, kelte: 1930. október 20.)
(Rend. sz. száma: 11497/eln. 10. sz. 1930 november 10.)"