Magyar Érdemrend lovagkeresztje hadiszalagon és kardokkal

 

Adományozások:

1260 hazai és 265 külföldi adományozás.

www.flipsnack.com/signumlaudis33/magyar-erdemkereszt-es-magyar-erdemerem-alapszabalyai.html

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1942. évi augusztus hó 17. napján Gödöllőn kelt legfelsőbb elhatározásával, a Szovjet elleni hadműveletek alkalmából, a következőkben felsoroltak- részére a megjelölt hadikitüntetéseket adományozni méltóztatott:
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét hadiszalagon a kardokkal:
vitéz Réthy Andor ezredesnek, ezredének az ellenség előtt való eredményes vezetéséért,
Borosnyai Béla alezredesnek, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért és zászlóaljának az ellenség előtt való eredményes vezetéséért,
Fehéregyházi Ödön vk. századosnak, az ellenség előtt a hadműveletek vezetésében való eredményes közreműködéséért, továbbá
a hősi halált halt Mohai Jenő (1919. Vértesszőllős — Magyar Aranka) tart. zászlósnak, az ellenség előtt tanúsított kiválóan vitéz és önfeláldozó magatartásáért.
(Rendelet száma: 47.806/eln. 8/e. — 1942. évi augusztus hó 21-én.)

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1942. évi augusztus hó 17. napján Gödöllőn kelt legfelsőbb elhatározásával, a Szovjet elleni hadműveletek alkalmából, a következőkben felsoroltak részére a megjelölt hadikitüntetéseket adományozni méltóztatott:
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét hadiszalagon a kardokkal:
Csendes Imre és
Szekeres Géza alezredeseknek, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásukért és zászlóaljuknak az ellenség előtt való eredményes vezetéséért, továbbá
a hősi halált halt Berencsváry Gyula főhadnagynak, az ellenség előtt tanúsított kiválóan vitéz és önfeláldozó magatartásáért.
(Rendelet száma: 47.805/eln. 8/e. — 1942. évi augusztus hó 21-én.)

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1942. évi november hó 12. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával, a Szovjet elleni hadműveletek alkalmából adományozni méltóztatott a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét hadiszalagon a kardokkal:
Duska László századosnak,
Ködmön József főhadnagynak,
Hun Lajos hadnagynak és
Kovács Gyula (1917. Budapest — Kratics Katalin) tart. zászlósnak, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásukért, továbbá
a hősi halált halt:
Pozsgay György és
Ambrus Béla századosoknak,
Sarusi Sándor (1910. Kiskunfélegyháza — Pozsári Ilona) tart. hadnagynak,
Balogh Iván (1906. Kiskunhalas — Gyöngyösi Jusztina) tart. honvéd segéd-gyógyszerésznek,
Szabó Imre (1915. Kóka — Szikora Lujza),
Solymosi Sándor (1912. Kisvárda — Szopkó Erzsébet) és
Palánszky János (1920. Budapest — Kubicza Ilona) tart. zászlósoknak, az ellenség előtt tanúsított
kiválóan vitéz és önfeláldozó magatartásukért.
(Rendelet száma: 71.227/eln. 8. e. — 1942. évi december hó 3-án.)

Adományozások:

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1942. évi szeptember hó 24. napján Gödöllőn kelt legfelsőbb elhatározásával, a Szovjet elleni hadműveletek alkalmából adományozni méltóztatott a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét hadiszalagon a kardokkal:
Pogány Imre vk. alezredesnek, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért és a hadműveletek vezetésében való eredményes közreműködéséért,
Jikéli Artúr alezredesnek,
nemes hazslini Hazslinszky-Krull Géza testőr őrnagynak.
Bordás László századosnak és
Walter Nándor hadnagynak, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásukért.
(Rendelet száma: 112.739/eln. 20. — 1942. évi március hó 6-án.)"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1942. évi október hó 26. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával, a Szovjet elleni hadműveletek alkalmából adományozni méltóztatott a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét hadiszalagon a kardokkal:
nemes lutowiskai Cech Vilmos vk. alezredesnek, ezredének az ellenség előtt való eredményes vezetéséért,
Czike Lajos alezredesnek, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért és harccsoportjának az ellenség előtt való eredményes vezetéséért.
Hajdú Gábor őrnagynak, osztályának az ellenség előtt való eredményes vezetéséért, továbbá
Medlits Rezső alezredesnek,
nemes técsői Móricz Béla vk. őrnagynak,
nemes Papp-Kökényesdy Sándor testőr őrnagynak,
Kőszeghy Attila vk. századosnak,
Laky Dezső századosnak és
Toldy Gyula főhadnagynak, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásukért.
(Rendelet száma: 64.647/eln. 8/e. — 1942. évi november hó 5-én.)"