MÉR Középkeresztje zöld szalagon

 

Adományozások:625 hazai és 902 külföldi adományozás.

www.flipsnack.com/signumlaudis33/magyar-erdemkereszt-es-magyar-erdemerem-alapszabalyai.html

 

 

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1940. évi március hó 28-án kelt legfelsőbb elhatározásával, a Magyar Tűzharcos Szövetség keretében végzett különösen kiemelkedő és értékes hazafias, nemzetvédelmi, valamint társadalmi munkásságuk elismeréséül adományozni méltóztatott a Magyar Érdemrend Középkeresztjét:
Somogyi Aladár ny. áll. c. tábornoknak,
(Rend. sz.: 16.012/eln. 8. — 1940. április hó 5-én.)

 

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1940 évi március hó 9-én kelt legfelsőbb elhatározásával adományozni méltóztatott — a tényleges szolgálatból való kiválásuk alkalmából a Magyar Érdemrend Középkeresztjét:
vitéz Tallér Gusztáv ny. áll. tábornoknak, a csapatkiképzés és. vezetés, valamint a katonai közigazgatási
szolgálatban kifejtett kiválóan eredményes és rendkívül hasznos teljesítményeiért.

 

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1940. évi december hó 3-án kelt legfelsőbb elhatározásával adományozni méltóztatott a Magyar Érdemrend Középkeresztjét:
Cziegler Gusztáv altábornagynak a hadianyaggyártás irányítása és a hadiműszaki törzskar tisztikarának korszerű fejlesztése terén,
Beregfy Károly tábornoknak a vezérkari tisztek korszerű kiképzésének irányítása, vezetése és magas színvonalra emelése terén,
Nagysolymossy Gyula tábornoknak az alárendelt tüzérkötelékek szakkiképzésének és a tüzértisztek továbbképzésének irányítása terén,
vitéz Németh Imre I . tábornoknak a csapatkiképzés és vezetés, valamint a katonai közigazgatási szolgálat terén,
vitéz Somogyi Endre tábornoknak a katonai térképészet korszerűsítése, fejlesztése és magas színvonalra emelése terén,
vitéz Kiss István vk. ezredesnek; a vezérkari tiszti kiképzés és továbbképzés terén és
Molnár Pál I . ezredesnek a műszaki csapatok kiképzése és a hadiműszaki sssolgálat terén kifejtett kiválóan eredményes és rend kívül hasznos teljesítményeikért.
(Rendelet száma: 113.540/eln. 8. — 1940. december hó 4-én.)