Magyar Érdemrend tisztikeresztje

 

Adományozások:

822 hazai és 831 külföldi adományozás.

www.flipsnack.com/signumlaudis33/magyar-erdemkereszt-es-magyar-erdemerem-alapszabalyai.html

Jellemző adományozások:

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatott a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét vitéz Szurmay Lajos vk. ezredesnek a vezérkari szolgálat, vitéz Kiss István I. és vitéz Kovács Gyula II. vk. ezredeseknek a vezérkari tiszti kiképzés, vitéz Péter Elemér ezredesnek a katonai közigazgatási szolgálat, vitéz Sziklay György, Tarnay Béla és vitéz Lovas Ferenc I. ezredeseknek a csapatkiképzés és vezetés, vitéz Maasfeldi Hanke Vilmos ezredesnek a szervezés és a katonai közigazgatási szolgálat, Kézay Gyula és Bézler Károly hm. tk. alezredeseknek a hadi műszaki törzskari szolgálat, dr. Majtényi Győző esperesnek a honvéd lelkészi szolgálat, dr. vitéz Mosonyi Sándor espereseknek a tiszti sarjadék lelki gondozása, erkölcsi nevelése és oktatása, dr. vitéz Encsy Pál 2. osztályú fő törzsorvosnak a honvéd egészségügyi-orvosi szolgálat, Verőczy Imre 1. osztályú fő hadbiztosnak a honvéd gazdászat-közigazgatási vezető szolgálat, terén kifejtett kiválóan eredményes és igen hasznos teljesítményeikért.
(Legf. Elhat, kelte: 1939. évi november hó 24-én.)
(Rend. sz. 61.441/eln. 8. — 1939.)"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1942. évi szeptember hó 3. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával adományozni méltóztatott a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét:
vitéz nemes királylehotai Lehoczky Gyula ezredesnek az alárendelt tüzérkötelékek kiképzésének és a tisztek továbbképzésének irányítása terén,
vitéz nemes alsóviszokai Gerlóczy László ezredesnek a csapatkiképzés és vezetés terén és
Szentgáthi Imre hm. tk. ezredesnek a hadimüszaki szolgálat terén kifejtett kiválóan eredményes és igen hasznos teljesítményeikért.
(Rendelet száma: 53.294/eln. 3. e — 1942. szeptember hó 30-án.)"

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1940 évi március hó 9-én kelt legfelsőbb elhatározásával adományozni méltóztatott — a tényleges szolgálatból való kiválásuk alkalmából a Magyar Érdemrend Tiszti keresztjét:
Zrínyi Ferenc ny. áll. ezredesnek, a csapatkiképzés és a lóellátás terén, továbbá
Kodes István ny. áll. alezredesnek, a hadkiegészítés és a haderőnkívüli katonai előképzés terén kifejtett kiválóan eredményes és igen hasznos teljesítményeikért.
(Rend. sz.: 13.960/eln. 8. — 1940. évi március hó 27-én.)

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1940. évi december hó 3-án kelt legfelsőbb elhatározásával adományozni méltóztatott:a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét:
Horváth Ferenc IV. vk. ezredesnek a m. kir. honvédség kiképzésének korszerűsítése és tökéletesbbítése
terén,
Singler Ferenc ezredesnek a csapatkiképzés és a katonai közigazgatási szolgálat terén,
vitéz nemes csenkei Csenkey Géza ezredesnek a repülő kiképzés korszerűsítése és tökéletesbbítése,
valamint a katonai közigazga tási szolgálat terén,
vitéz Kárpáty Zoltán ezredesnek a csapatkiképzés és a katonai közigazgatási szolgálat terén,
Nóvák Iván ezredesnek a tüzér műszaki közigazgatási szolgálat terén,

 

Farkas Ferenc I I. ezredesnek a csapatkiképz és az altisztképzés terén,
Kubányi László ezredesnek a csapatkikópzés és a katonai közigazgatási szolgálat terén,
vitéz Oszlányi Kornél ezredesnek a csapatkiképzés és vezetés, valamint a személyi segédtiszti
szolgálatban,
Nagy Géza I I . ezredesnek a csapatkiképzés terén,
vitéz Pados András és
vitéz Szász Ottó ezredeseknek a katonai közigazgatási szolgálat terén,
Cseke Mihály vk. alezredesnek különleges munkálatok előkészítésének irányítása terén,

 

nemes lutowiskai Cech Vilmos vk. alezredesnek a kormányzói katonai irodában vezérkaritiszti
minőségben,
nemes bankói Pajtás Ernő koronaőr alezredesnek ezen minőségében,
nemes Modory József alezredesnek a csapatkiképzés ós a tiszti sarjadék oktatása és nevelése
terén és
dr. Takáts Guidő alezredes-hadbírónak a honvéd igazságszolgáltatás terén kifejtett kiválóan
eredményes és igen hasznos teljesítményeikért.  
(Rendelet száma: 113.540/eln. 8. — 1940. december hó 4-én.)