Magyar Érdemrend Nagykeresztje

 

Adományozások:

Nagykereszt hadiszalagon kardokkal: 5 hazai és 16 külföldi adományozás.

Nagykereszt hadiszalagon: 2 hazai és 4 külföldi adományozás.

Nagykereszt zöld szalagon: 76 hazai és 365 külföldi adományozás. 

www.flipsnack.com/signumlaudis33/magyar-erdemkereszt-es-magyar-erdemerem-alapszabalyai.html

Jellemző adományozások:

Legfelsőbb kézirat.
A Kormányzó Úr Ő Főméltósága a következő legfelsőbb kéziratot méltóztatott kibocsájtani:
Kedves vitéz nemes tiszabeői Hellebronth nyugállományú c. tüzérségi tábornok!
A Vitézi Rend 20 éves fennállása alkalmából Önnek a Vitézi Rend megalapozása, kiépítése, fejlesztése, a rend ügyeinek irányítása és a vitézi szellem megszilárdítása érdekében, önzetlen hazafias munkásságával teljesített kimagaslóan eredményes és rendkívül értékes szolgálatai elismeréséül a Magyar Érdemrend Nagykeresztjét adományozom.
Kelt Budapesten, 1940. évi december hó 3. napján.
Horthy s. k.
(Rendelet száma: 113 540/eln. 8, - 1940. évi december hó 4-én.)

Legfelsőbb elhatározás.
A Kormányzó Úr Ő Főméltósága a következő legfelsőbb elhatározást, illetve kéziratokat méltóztatott kibocsájtani:
A m. kir. honvédelmi miniszter előterjesztésére vitéz Kistoronyi Denk Gusztáv magyar királyi titkos tanácsos, lovassági tábornokot, — a magyar királyi honvédség főparancsnoka helyettesét — saját kérelmére — szolgálati állása alól 1940. évi március hó 1-ével felmentem s a tényleges szolgálatból való kiválása alkalmából kimagaslóan eredményes és rendkívül értékes teljesítményei elismeréséül — a Magyar Érdemrend Nagykeresztjét adományozom számára.
Kelt Budapesten, 1940. évi február hó 27. napján.
Horthy s. k.
vitéz Bartha s. k.

Kedves vitéz Denk lovassági tábornok!
Hosszú szolgálati idejére hivatkozással előterjeszteti kérésének őszinte sajnálkozással helyt adok és Önt a magyar királyi Honvédség Főparancsnoka helyettesének szolgálati állása alól felmentem.
Különös megelégedéssel gondolok ez alkalommal kimagaslóan eredményes szolgálataira, melyeket — különösen a lefolyt világháborúban is — teljesített.
A tényleges szolgálatból való kiválásakor kimagaslóan eredményes és rendkívül értékes teljesítményei elismeréséül Önnek a Magyar Érdemrend Nagykeresztjét adományozom.
Kelt Budapesten, 1940. évi február hó 27. napján.
Horthy s. k.
(Rend. sz.: 10.863/eln. 8. — 1940. évi március hó 2-án)
vitéz Bartha s k.

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1940. évi március hó 28-án kelt legfelsőbb elhatározásával, a Magyar Tűzharcos Szövetség keretében végzett különösen kiemelkedő és értékes hazafias, nemzetvédelmi, valamint társadalmi munkásságuk elismeréséül adományozni méltóztatott a Magyar Érdemrend Nagykeresztjét:
vitéz Nagy-Kürthi, Kisjókai és Köpösdi gróf Takách-Tolvay József ny. áll. altábornagynak.
(Rend. sz.: 16.012/eln. 8. — 1940. április hó 5-én.)

Kedves DECLEVA vezérezredes!
Sajnálattal vettem tudomást arról, hogy szolgálati idejének leteltével a tényleges szolgálatból ki kell válnia.
Különös megelégedéssel gondolok ez alkalommal kimagaslóan eredményes szolgálataira, melyeket különféle beosztásaiban, legutóbb hádsereg parancsnoki minőségben teljesített.
A tényleges szolgálatból való kiválásakor, kimagaslóan eredményes és rendkívül értékes teljesítményei elismeréséül Önnek, a Magyar Érdemrend Nagykeresztjét adományozom.
Kelt Budapesten, 1943. évi január hó Í8. napján.
Horthy s. k.
(Rendelet száma :3633/eln.8/e. 1943, évi január hó 22-én.)