Magyar Érdemkereszt III. osztály

 

Adományozások:

409 hazai és 422 külföldi adományozás.

www.flipsnack.com/signumlaudis33/magyar-erdemkereszt-es-magyar-erdemerem-alapszabalyai.html

Példák adományozásokra:

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága Magyarkrucsói Szikszay Béla vkszt. őrnagyot, a katonai irodában betöltött szolgálati állása alól felmenteni, — egyben nevezettnek több mint 4 éven át ezen beosztásában teljesített kiválóan eredményes és igen hasznos szolgálataiért, a III. osztályú magyar érdemkeresztet adományozni méltóztatott.
(Korm. elhat, kelte: 1930 április 28.)
(Rend. sz. 4429/eln. 8. — 1930. május 6.)"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatott a III. osztályú magyar érdemkeresztet Vitéz Jány Gusztáv vkszt. ezredesnek, tanári minőségben a tiszti továbbképzés terén, odaadó hazafias buzgalommal kifejtett, az átlagon felülemelkedő, kiválóan eredményes és igen hasznos szolgálataiért.
(Korm. elhat, kelte: 1929. december 4.)"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatott a III. osztályú magyar érdemkeresztet vitéz Barabás Emil vkszt. ezredesnek, a magyar királyi honvédelmi minisztériumban több éven át osztályvezetői minőségben teljesített kiválóan eredményes és igen hasznos szolgálataiért.
(Korm. elhat, kelte: 1931. május 30. )
(Rend. száma: 5134/eln. 8. — 1931. június 6. )"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatott a III. osztályú magyar érdemkeresztet Nack Emil vezérkari szolgálatot teljesítő ezredesnek, a magyar királyi honvédség fejlesztése érdekében, különösen a szervezés terén odaadó hazafias buzgalommal teljesített kiválóan eredményes és igen hasznos szolgálataiért.
(Korm. elh. kelte: 1926 december 8.)
(Rend. sz. 18361/eln. 8. sz. 1926. december 28.)"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatott a III. osztályú magyar érdemkeresztet Vitéz Csörgey Károly és Werth Henrik vezérkari szolgálatot teljesítő ezredeseknek a kiképzés és vezérkari szolgálat terén, Ruhwerti Rapaich Richárd vezérkari szolgálatot teljesítő ezredesnek, mint a magyar királyi kormány meghatalmazottja a szövetségközi katonai ellenőrző bizottság mellett az ország érdekében, Eberswaldi Siegler Géza vezérkari szolgálatot teljesítő ezredesnek, mint a magyar királyi honvédelmi minisztérium elnöki D. osztály vezetőjének az ország érdekében, Vitéz Kozma Ferencz ezredesnek a csapatkiképzés terén és Vitéz Vajtafy (Vasek) Ottó alezredesnek az altisztképző és nevelőintézet felállítása és megszervezése körül hazafias buzgalommal teljesített kiválóan eredményes és igen hasznos szolgálataiért.
(Korm. elh. kelte: 1925. szeptember 16.)
(Rend. sz. 13777/eln. 8. 1925. október 3.)"

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatott a III. osztályú magyar érdemkeresztet Malanotti Lajos ezredesnek, a csapatkiképzés terén, valamint az Amerikában lefolyt nemzetközi lovasmérközésen elért kiválóan eredményes teljesítményeiért.
(Korm. elhat, kelte: 1931. december 22. )
(Rend. sz. száma: 258 eln. 8. sz. 1931. január 15. )