Magyar Érdemrend tisztikeresztje hadidíszítménnyel és kardokkal

 

Adományozások:

 215 hazai és 67 külföldi adományozás.

www.flipsnack.com/signumlaudis33/magyar-erdemkereszt-es-magyar-erdemerem-alapszabalyai.html

Jellemző adományozások:

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1942. évi november hó 12. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával, a Szovjet elleni hadműveletek alkalmából adományozni méltóztatott a Magyar Érdemrend Tiszti keresztjét hadidíszitménnyel és kardokkal:
vitéz Kiss Sándor ezredesnek, ezredének az ellenség előtt való eredményes vezetéséért és
a hősi halált halt nemes Körmendy László alezredesnek, az ellenség előtt tanúsított kiválóan vitéz és önfeláldozó magatartásáért;
(Rendelet száma: 68.700/eln. 8/e. — 1942. évi november hó 20-án.)"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1942. évi október hó 26. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával, a Szovjet elleni hadműveletek alkalmából adományozni méltóztatott a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét hadidíszítménnyel és kardokkal:
vitéz Pulay Rezső alezredesnek, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért, nemes királylehotai Lehoczky Lajos alezredesnek, ezredének az ellenség előtt való eredményesvezetéséért,
Hazay Imre alezredesnek, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért és zászlóaljának az ellenség előtt való eredményes vezetéséért, továbbá
Hegedűs István I . századosnak, zászlóaljának az ellenség előtt való eredményes vezetéséért.
(Rendelet száma: 64.646/eln. 8/e. — 1942. évi november hó 5-én.)"

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1942. évi augusztus hó 17. napján Gödöllőn kelt legfelsőbb elhatározásával, a Szovjet elleni hadműveletek alkalmából, a következőkben felsoroltak- részére a megjelölt hadikitüntetéseket adományozni méltóztatott:
a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét hadidíszítménnyel és kardokkal:
Baumann István ezredesnek, ezredének az ellenség előtt való eredményes vezetéséért.
(Rendelet száma: 47.806/eln. 8/e. — 1942. évi augusztus hó 21-én.)