MÉK V. osztály

 

Adományozások:

510 hazai és 30 külföldi adományozás.

 

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatott az V . osztályú magyar érdemkeresztet hosszú éveken at teljesített kiválóan eredményes és különösen igen hasznos szolgálatokért:

vitéz Szegi András alhadnagyunk,
vitéz Gömöri Barnabás tiszthelyettesnek és
vitéz Radványi Mihály törzsőrmesternek, a m. kir. Görgey Arthur 13. honvéd gyalogezred, továbbá
vitéz Labancz János törzsőrmesternek, a m. kir. I. Ferenc József Jászkun 1. honvéd huszárezred és
vitéz Uszkai Lajos tiszthelyettesnek, a m. kir. 2. honvéd vonatosztag állományában.
(Korm. elh. kelte: 1931 június 21.)
(Rend. szám: 9183/eln. 10. sz. 1931. október 17.)

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága magas elhatározásával adományozni méltóztatott a csapatkiképzés terén elért kiválóan eredményes és különösen hasznos teljesítményekért az V. osztályú magyar érdemkeresztet vitéz Szabadi Károly alhadnagynak, a m. kir. «Nagy Lajos király» 6. honvéd gyalogezred állományában.
(Korm. elhat, kelte: 1931. február 13.)
(Rend. szám: 1530/eln. 10. — 1931. február 26.)