Magyar Érdemrend lovagkeresztje zöld szalagon

 

Adományozások: 

1531 hazai és 730 külfüldi adományozás.

www.flipsnack.com/signumlaudis33/magyar-erdemkereszt-es-magyar-erdemerem-alapszabalyai.html

Érdekességek, adományozások:

"A magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére Szabadffy Elek túrkevei református kántornak ötven éven át kifejtett buzgó és eredményes munkássága elismeréséül a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét adományozom.
Kelt. Budapesten 1936. évi február hó 4. napján"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága a tényleges szolgálatból való kiválásuk alkalmából adományozni méltóztatott a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét Bálás Béla I. nyugállományú alezredesnek és nemes Spóner Sándor nyugállományú I. osztályú folyamőr törzskapitánynak.
Legfelsőbb elhatározás kelte: 1939. évi május hó 23-án.
(Rendelet száma: 27.451/eln. 8. 1939. június hó 13-án.)
vitéz Bartha s. k"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatott a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét Vidéki Gusztáv vk. alezredesnek a vezérkari szolgálat, vitéz Kudriczy István vk. alezredesnek a vezérkari tiszti kiképzés, Varga István I . alezredesnek a katonai előképzés és a katonai közigazgatási szolgálat, Csiby Kálmán I . alezredesnek a katonai közigazgatási szolgálat, Ujlaky György alezredesnek a csapatkiképzés, vitéz Legény Béla alezredesnek az altiszti sarjadék kiképzése és nevelése, vitéz Pulay Rezső alezredesnek a katonai közigazgatási szolgálat, vitéz Czeczei Kurz Lajos és vitéz Benkő Sándor alezredeseknek a csapatkiképzés, Wojnarovits Imre alezredesnek a katonai közigazgatási szolgálat, Keczer László alezredesnek a csapatkiképzés, vitéz Makay István alezredesnek a katonai közigazgatási szolgálat, Noel Ödön alezredesnek a csapatkiképzés és vezetés, Tarcsay Adolf alezredesnek a katonai közigazgatási szolgálat, Szirmai Szirmay Tamás alezredesnek a csapatkiképzés és vezetés, vitéz Ollé-Ktinos Jenő alezredesnek, mint a honvédelmi miniszter személyi segédtisztje, ezen bizalmi szolgálat, Polónyi Lajos alezredesnek a különleges szolgálat, vitéz Szarka István alezredesnek a tiszti sarjadék kiképzése, oktatása és nevelése, Vörös Miklós, Hartay Lajos és Tormassy János alezredeseknek a csapatkiképzés, vitéz Szabó András alezredesnek a katonai közigazgatási szolgálat, vitéz Benkő Béla alezredesnek a vitézi rend érdekében, a vitézek telepítése. Árapataki Geréb László és Kisdóry Antal alezredeseknek a különleges szolgálat, Viz Árpád alezredesnek a katonai közigazgatási szolgálat, vitéz Vizváry Károly és Ramsay József alezredeseknek a katonai közigazgatási szolgálat, Eszes Emil méneskari alezredesnek a katonai közigazgatási szolgálat, vitéz Szügyi Zoltán vkb. őrnagynak a vezérkari és katonai közigazgatási szolgálat, vitéz Fodor István őrnagynak a csapatkiképzés és katonai közigazgatási szolgálat, Nagyváradi és Teleki Horváth Dénes őrnagynak a katonai közigazgatási szolgálat, Gálosfay Ede századosnak a csapatkiképzés, dr. Bandenburg József 2. osztályú főtörzsorvosnak a honvéd egészségügyi-orvosi szolgálat, dr. Antalfy Jenő 2. osztályú főtörzsorvosnak a honvéd egészségügyi-orvosi és a katonai közigazgatási szolgálat, dr. Nyiraljai Vén Ferenc, 2. osztályn főtörzsorvosnak a honvéd egészségügyi-orvosi szolgálat terén kifejtett kiválóan eredményes és hasznos teljesítményeikért.
(Legf. Elhat, kelte: 1939. évi november hó 24-én.)
(Rend. sz. 61.441/eln. 8. — 1939.)"