Magyar Érdemrend lovagkeresztje hadiszalagon

 

Adományozások:

129 hazai és 93 külföldi adományozás.

www.flipsnack.com/signumlaudis33/magyar-erdemkereszt-es-magyar-erdemerem-alapszabalyai.html

Jellemző adományozások:

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1942. évi április hó 16. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával, a szovjet elleni hadműveletek alkalmából adományozni méltóztatott a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét hadiszalagon Csatái Aladár vk. alezredesnek és Huszár Gyula I I . őrnagynak, az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálataikért.
(Rendelet száma: 22.354/eln. 8/e. — 1942. évi április hó 22-én.)"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1941. évi december hó 13. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával, a szerb felkelők elleni hadműveletek alkalmából adományozni méltóztatott a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét hadiszalagon a kardokkal vitéz báró Willerding Rezső törzsalkapitánynak, osztályának az ellenség előtt való eredményes vezetéséért.
(Rendelet száma: 143.116/eln. 8/e. — 1941. évi december hó 31-én.)"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1942. évi november hó 26. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával, a Szovjet elleni hadmüveletek alkalmából, a következőkben felsoroltak részére a megjelölt hadikitüntetéseket adományozni méltóztatott a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét badiszalagon a hősi halált halt Ferch Ödön vkb. századosnak, a hadműveletek során tanúsított önfeláldozó magatartásáért.
(Rendelet száma: 73.904/eln. 8. e. — 1942. évi december hó 11-én.)"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1943. évi március hó 4. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával, a Szovjet elleni hadmű veletek alkalmából adományozni méltóztatott: a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét hadiszalagon:
vitéz Hibbey Gusztáv ezredesnek és
dr. Szőllősy Győző orvos-ezredesnek, az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálataikért.
(Rendelet száma: 15.487/eln. 8/e. — 1943. évi március hó 12-én.)"

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1943. évi január hó 7. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával, a Szovjet elleni had műveletek alkalmából, a következőkben felsoroltak részére a megjelölt hadikitüntetéseket adományozni méltóztatott a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét hadiszalagon :
Fördős-Reich Egon és
vitéz Szomory László ezredeseknek, az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálataikért.
(Rendelet száma: 1.330/eln. 8/e. — 1943. évi január hó 14-én.)