MÉK I. osztály

 

Hazai: 109 adományozás.

Külföldi: 310 adományozás.

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére vitéz Jákfai Gömbös Gyula magyar királyi honvédelmi miniszternek, a honvédség érdekében kiváló odaadással és fáradhatatlan ügybuzgalommal kifejtett értékes működése elismeréséül az I. osztályú magyar érdemkeresztet adományozni méltóztatott.
(Korm. elhat, keltő. 1931. június 20. )
(Rend. sz.: 6180 eln. 8. - 1931. június 25. )

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatott az I. osztályú mayyar érdemkeresztet:
vitéz Kárpáthy Kamilló gyalogsági tábornoknak, a magyar királyi honvédség főparancsnokának, a magyar királyi honvédség korszerű kiképzése és fejlesztése, valamint a tisztikar kiképzésének és szellemének magas fokra emelése körül kifejtett kimagaslóan eredményes és rendkívül értékes szolgálataiért.
(Korra, elhat, kelte: 1931. június 8. )
(Rend. sz.: 6162 eln. 8. — 1931. június 25.)
Gömbös s. k.