Magyar Érdemkereszt IV. osztály

 

Adományozások:

342 hazai és 156 külföldi adományozás.

www.flipsnack.com/signumlaudis33/magyar-erdemkereszt-es-magyar-erdemerem-alapszabalyai.html

 

 

Adományozások, érdekességek:

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatott a IV. osztályú magyar érdemkeresztet vitéz Vásárhelyi Andor vezérkari szolgálatot teljesítő alezredesnek, a katonai közigazgatási szolgálatban Röder Jenő alezredesnek, a vezérkari szolgálatban, Márkus és Batizfalvi Máriássy Andor alezredesnek csapatparancsnoki minőségben, a csapatkiképzés terén kifejtett kiválóan eredményes és hasznos teljesítményeikért.
(Legf. elhat, kelte : 1932. évi december hó 5-én.)
(Rend. szám 87/eln. 8. 1933. évi január hó 4-én.)"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatott a IV. osztályú matgyar érdemkeresztet Vitéz Missuray Félix alezredesnek, a magyar királyi budapesti honvéd város parancsnokságnál osztály vezetői és beosztott törzstiszti minőségben, valamint Vitéz Farkas Ferenc (kismartoni) vkszt. őrnagynak, a vezérkari szolgálatban, odaadó hazafias buzgalommal kifejtett, kiválóan eredményes és igen hasznos szolgálataikért.
(Korm. elhat, kelte: 1929. december 4.)
(Rend. sz. 11933/eln. 8. sz. — 1929. december 19.)"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományain méltóztatott a IV. osztályú magyar érdemkeresztet dr, Andorka Rezső vkszt. őrnagynak, különleges és katonai attachéi beosztásban kifejtett kiválóan eredményes és hasznos teljesítményeiért.
(Korm. elhat, kelte: 1931. szeptember 1. )
(Rend. sz.: 8517/eln. 8. — 1931. szeptember 22. )"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatott a IV. osztályú magyar érdemkeresztet Hertelendy Béla alezredesnek és Vitéz Zalay Károly őrnagynak a csapatkiképzés terén hazafias buzgalommal teljesített kiválóan eredményes és hasznos szolgálataiért.
(Korm. elhat, kelte: 1931. szeptember 1. )
(Rend. sz.: 8517/eln. 8. — 1931. szeptember 22. )"

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatott a IV. osztályú magyar érdemkeresztet:
Szalay Lajos m. kir. testőr századosnak, a m. kir. testőrségnél kifejtett kiváló és igen eredményes teljesítményeiért.
(Korm. elhat, kelte: 1931. július 31. )
(Rend. sz.: 7146 eln. 8. — 1931. augusztus 3. )