Magyar Ezüst Érdemérem

 

Adományozások:

1333 adományozás.

www.flipsnack.com/signumlaudis33/magyar-erdemkereszt-es-magyar-erdemerem-alapszabalyai.html

"A magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére egy embernek a vízből különös bátor és önfeláldozó magatartással véghezvitt kimentéséért Szőrffy Klára főgimnáziumi tanuló, hódmezővásárhelyi lakosnak a személyes bátorsággal véghezvitt tettek jutalmazására alapított ezüstérmet adományozom.
Kelt Budapesten, 1925. évi május hó 14. napján
Horthy s.k.
gróf Bethlen István s.k."

"A Kormányzó Úr Ő Főmóltósága adományozni méltóztatott a Magyar ezüst érdemérme zöld szalagon a csapatkiképzós terén elért kiválóan eredményes és hasznos teljesítményeikért
Koncz Vilmos,
Hatvani János és
Vitéz Róvhelyi János alhadnagyoknak, a 4. honvéd gyalogezred,
Vitéz Szálai Antal,
Vitéz Kovásznai Mihály,
Vitéz Rádai Lajos Vendel és
Vitéz Pócskai János alhadnagyoknak, a 9. honvéd gyalogezred,
Nagy József tiszthelyettesnek, az 5. honvéd gyalogezred,
Gengyel Mátyás és
Vitéz Sánta András tiszthelyetteseknek a 9. honvéd gyalogezred,
György Ferenc tiszthelyettesnek a 11. honvéd gyalogezred.
Hujber Ferenc tiszthelyettesnek a 3. honvéd vonatosztag,
Baranya Lajos törzsőrmesternek a 9. honvéd gyalogezred,
Vitéz Tárnay József őrmesternek a 4. honvéd gyalogezred,
(Korm. elhat, kelte: 1929. május 1.)
(Rendelet száma: 4362/eln. 10. — 1929. május 24.)"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága adományozni méltóztatotta magyar ezüst érdemérmet zöld szalagon:
Németh Sándor tiszthelyettesnek,
Nagy László törzsőrmesternek,
Szomorú István és
Gágyor Mihály őrmestereknek
a csapatkiképzés terén elért kiválóan eredményes és hasznos szolgálatokért.
(Korm. elhat, kelte: 1930. október 20.)
(Rend. sz. száma: 11497/eln. 10. sz. 1930 november 10.)"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1943. évi április hó 8-án kelt legfelsőbb elhatározásával a következőkben felsorolt csendőr tiszthelyetteseknek nyugállományba helyezésük alkalmával adományozni méltóztatott a Magyar Ezüst Érdemérmet:
Vermes Alajos és
Bálint Lajos irodai alhadnagyoknak, hosszú csendőrségi szolgálatuk alatt általában, de különösen az utóbbi években irodai segédmunkási minőségben teljesített kiváló szolgálataikért.
(Rendelet száma: 113.155/eln. 20. — 1943. évi május hó 4-én.)"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1943. évi április hó 5. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával, a Szovjet elleni hadműveletek alkalmából adományozni méltóztatott a Magyar Ezüst Érdemérmet hadiszalagon:
Lizitzky Mario ht. törzsőrmesternek,
Juhász István és
Molnár Géza ht. cső. törzsőrmestereknek, továbbá
Boda Imre ht. cső. őrmesternek, az ellenség előtt teljesített kiváló szolgálataikért.
(Rendelet száma: 23.962/eln. 8/e. — 1943. évi április hó 16-án.)"