Magyar Ezüst Érdemkereszt

 

Adományozások:

 768 hazai és 330 külföldi adományozás.

www.flipsnack.com/signumlaudis33/magyar-erdemkereszt-es-magyar-erdemerem-alapszabalyai.html

Jellemző adományozások:

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1942. évi február hó 26-án Budapesten kelt legbelsőbb elhatározásával, — különböző beosztásokban felmutatott kiváló teljesítményekért adományozni méltóztatott a Magyar Ezüst Érdemkeresztet:
vitéz Hefty Frigyes ht. főtörzsőrmesternek,
Anderle Károly ht. főtörzsőrmesternek,
vitéz Pordány Gyula ht. alhadnagynak,
vitéz Ballá Albert ht. főtörm c. alhadnagynak,
vitéz Zsoldos János ht. irn. alhadnagynak,
vitéz Dobos Kálmán ht. tü. mű. alhadnagynak,
Bauer Ferenc ht. irnok alhadnagynak,
vitéz Lovas Lipót ht. vonsz, alhadnagynak,
Frank Antal ht. alhadnagynak,
Zádoczky János ht. irn. főtörm. c. alhadnagynak,
Szabó Károly ht. irn. alhadnagynak,
Pár Rezső ht. irn. alhadnagynak,
Vidra János ht. alhadnagynak,
vitéz Hajdú Sándor ht. szv. alhadnagynak és
vitéz Buzássy József ht. szv. alhadnagynak;

(Rendelet száma: 11.120/eln. 10.—1942. évi február hó 27-én)

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1942. évi április hó 30. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával a Szovjet elleni had müveletek alkalmával az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálataikért adományozni méltóztatott a Magyar Ezüst Érdemkeresztet a hadiszalagon:
Havasi István ht. őrmesternek,
Szilágyi János ht. őrm. c. törzsőrmesternek,
Fülöp Sámuel ht. főtörzsőrmesternek,
Korody Imre ht. törzsőrmesternek,
llácz Ferenc ht. őrmesternek,
Dinnyési János ht. törzsőrmesternek,
Rózsahegyi János ht. szv. őrmesternek,
Timár Sándor ht. törm. c. főtörzsőrmesternek,
Daruka Ferenc ht. törzsőrmesternek,
Molnár János ht. őrmesternek,
Héczey Szabó István ht. szkvő. c. őrmesternek,
Dómján Ferenc ht. szkvő. c. őrmesternek,
Molnár Kálmán ht. gk. mü. őrmesternek,
Schreiber Ferenc Lajos tart. karp. őrmesternek (1900. Budapest — Merkl Ida).
Devecseri József ht. gk. mü. főtörzsőrmesternek és
Barakonyi .Andor ht. szv. alhadnagynak;
(Rendelet száma: 27.307/eln. 8. e. — 1942. évi június hó 5-én.)"

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága különböző beosztásokban felmutatott kiváló teljesítményekért adományozni méltóztatott:
A Magyar Ezüst Érdemkeresztet:
Juhász Miklós ht. testőr tiszthelyettesnek,
Bartha Sándor ht. írnok tiszthelyettesnek,
vitéz Kalmár Ernő ht. írnok tiszthelyettes c. alhadnagynak,
Németh István ht. írnok tiszthelyettesnek,
vitéz Zsarnóczy Mihály ht. számvivő tiszthelyettesnek,
vitéz Kárpáti Pál ht. patkoló alhadnagynak,
vitéz Sebestyén Fábián nyugállományú tiszthelyettesnek,
ifj. nemes korompai Brunswik György tart. c. őrmesternek.
Huszár Miklós ht. testőr őrmesternek.
(Rendelet száma: 113.560/eln. 10. — 1940. évi december hó 4-én.)