Császári és királyi 26. gyalogezred

Ezredtörzs: Győr.
Pótzászlóalja: Esztergom.
Kiegészítési területe: Esztergom, Hont és Bars vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 53% magyar, 38% szlovák, 9% német és egyéb.

Ajánlott irodalom: docplayer.hu/128914-Az-esztergomi-cs-es-kir-26-gyalogezred-felvonulasa-a-keleti-harcterre-es-tuzkeresztsege-1914-augusztusaban.html