Császári és királyi 37. gyalogezred

Ezredtörzs: Zágráb.
Pótzászlóalj: Nagyvárad.
Kiegészítési területe: Bihar vármegye.
Nemzetiségi összetétele: 49% magyar, 48% román, 3% német és egyéb.